Regler för kommentarer

För att vi ska bibehålla en god ton och ett bra samtal granskar vi kommentarer innan publicering.

Vi vill att:

  • Kommentaren ska ha med inlägget eller ämnet att göra.
  • Kommentaren ska vara på svenska eller engelska.
  • Upphovsrätten ska respekteras.

Vi förehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som:

  • uppmanar till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
  • gör eller sprider uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning
  • sprider pornografiska bilder
  • gör eller sprier uttalanden som är stötande eller ärekränkande
  • gör eller sprider marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • utövar hot eller trakasserier.
  • utger sig för att vara någon annan person
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone