16 Days of Activism

Vår internationella praktikant i Sydafrika, Sayuri Yoshikai, har nu praktiserat i ett par månader. I sitt senaste blogginlägg berättar hon om en pågående internationell kampanj mot våld mot kvinnor och barn. 

Jag har nu varit i Sydafrika i drygt två månader och lite mer än hälften av min tid här har passerat. Tiden går fort men jag har varit med så mycket att det känns mycket längre än två månader!

För tillfället ligger allt mitt fokus på att arbeta med den internationella kampanjen”16 Days of Activism” mot våld mot kvinnor och barn. Kampanjen pågår världen över från den 25:e november, FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, till den 10:e december, FNs internationella dag för mänskliga rättigheter. Under dessa sexton dagar arbetar regeringar och organisationer med att upplysa om de negativa konsekvenser som våld har mot kvinnor, barn och samhället i stort.

MR i Sydafrika

Sydafrika har en väldigt oroväckande statistik när det gäller våld mot kvinnor och barn. Förutom den vanligaste synen på våldtäkt, där en kvinna tvingas till samlag eller jämförbar handling, så finns även våldtäkt mot barn och äldre kvinnor, korrektiv våldtäkt (gängvåldtäkt av homosexuella kvinnor), och barn (så unga som 11 år) som ofredar andra yngre barn bland övergreppen som sker och som påverkar kvinnor och barn i Sydafrika. Landets våldskultur är en följd av diverse faktorer såsom landets historia och strukturella faktorer tillsammans med fattigdom och drogkonsumtion.

Utanför storstäderna finns det formella och informella bosättningar som kallas för townships. Många av dessa skapades under apartheidregeringen då icke-vita blev förflyttade från städerna till förmån för en uteslutande vit population. När apartheid sedan tog slut började dessa områden växa explosionsartat på grund av den stora flytten från landsbygden till storstäderna, något som inte var tillåtet tidigare. Människor flyttade, och flyttar fortfarande, till storstäderna med förhoppningen att hitta jobb och försörja sin familj. Denna dröm går dock tyvärr inte alltid i uppfyllelse då arbetslösheten i Sydafrika ligger på cirka 25 procent. Resultatet av detta blir att mängder av människor samlas i de kåkstäder som ständigt växer kring städerna, där de flesta bor under dåliga förhållanden utan faciliteter såsom rinnande vatten, toalett och el.

Även om förekomsten av våld inte exklusivt tillhör kåkstäderna så är dessa områden mer sårbara, med stora förekomster av kriminalitet, gängkultur, våld och våldtäkt.  Stora familjer bor i bostäder med ett rum där barn normaliseras av att leva mitt i en kultur av sex och våld och där kvinnor är rädda för att använda de offentliga bajamajor som regeringen placerat ut av rädsla för att bli våldtagna.

Under 16 Days of Activism har UNASA velat skapa medvetenhet kring denna fråga och har intervjuat lokala myndigheter, det civila samhället, partnerorganisationer, UNASA:s lokalföreningar och kontorspersonal om deras syn på könsbaserat våld och hur den kommande utvecklingsagendan, post-2015, kan bidra till att lösa problemet. Intervjuerna finns att titta på i form av korta intervjuer på Youtube. Några finns redan där och andra tillkommer under tiden fram till den 10:e december. Klicka på länken och lyssna på vad det sydafrikanska samhället har att säga om våld mot barn och kvinnor i landet!

UNASA:s 16 Days of Activism på Youtube

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera