Blue is the new Black – del 1

Ni ska nu få möta två av FN-förbundets ungdomsmedlemmar som har varit i Genève på en kurs i mänskliga rättigheter. Vi skickar årligen två representanter och i år fick Alvina från Stockholms FN-förening och Isatou från Sydvästra Skånes FN-förening chansen att få lära sig mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter. 

Årligen anordnar WFUNA, the World Federation of United Nations Associations en kurs i mänskliga rättigheter för ungdomar upp till 28 år. Kursen går under namnet So You Wanna Be the Next High Commissioner? och hålls i Genève, Schweiz. Årets deltagare kom från 15 olika länder, med en bredd från oss- Alvina Nellmer och Isatou Bah från Sverige till representanter från Armenien, Indien och Sydsudan.

Rådkammaren

Rådkammaren

WFUNA och Genève välkomnade oss med en nästan 40-gradig värme och ett späckat schema. Första dagen introducerades vi för det charmiga Villa La Pelouse beläget på marken av Palais Des Nations och följde gjorde en obligatorisk rundtur i de imponerande salarna som vittnar om hur viktigt UNOG, the UN Office of Geneva är som mötesplats för arbetet med fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. Exempelvis hålls över 10000 möten här varje år. Utsmyckningarna speglar det gemensamma intresse som världens alla stater har i en organisation som FN som strävar efter fred och säkerhet med fredfulla medel och värdighet för alla. Rådkammaren i palatset är exempelvis dekorerad med ett flertal målningar av José María Sert, en katalansk konstnär och i urvalet finns det en takmålning av fem jättar som sträcker sina händer mot varandra och de representerar solidariteten mellan de fem kontinenterna. Kuriosa är att de gröna marmorstenarna i Salle des Pas Perdus är ett bidrag ifrån Sverige.

Från den karismatiske tjänstemannen med stationering på DPKO, Department for Peace- Keeping Operations, fick vi lära oss om de dagliga utmaningar som möter den som jobbar i fält genom att själva få simulera hur det är att få samtal mitt i natten som ansvarig för en fredsförhandling och fatta oerhört tuffa beslut under stor tidspress. All eloge till dessa människor!

Isatou Bah Sydvästra Skånes FN-förening

Isatou Bah
Sydvästra Skånes FN-förening

Utrikesminister Margot Wallström har nyligen tillkännagivit att en oberoende nationell MR- institution kommer att inrättas i Sverige. Detta är något som länge drivits av organisationer inom civilsamhället och som även var en av de rekommendationer som presenterades från Human Rights Council, HRC. Genom Universal Periodic Reviews, hädanefter UPR, sessioner som äger rum tre gånger om året granskar medlemsländerna varandra och kommer med rekommendationer som senare följs upp. Detta är en effektiv mekanism för implementering och bevarande av mänskliga rättigheter, genom naming and shaming och trycket från civilsamhället som direkt får möjlighet att påverka staterna. Sverige granskades vid en av sessionerna tidigare i år och inrättandet av en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter skulle därför kunna ses som ett direkt resultat av HRC och UPR. Ett annat exempel på hur kraftfullt UPR som mekanism är för mänskliga rättigheter inom FN-systemet hör att Sydafrika oväntat men genom yttre påverkan blev den främsta förespråkaren och möjliggjorde genomdrivandet av den första resolutionen om HBTQ-rättigheter i HRC.

Alvina Nellmer Ordförande för Stockholms FN-förenings ungdomssektion

Alvina Nellmer
Ordförande för Stockholms FN-förenings ungdomssektion

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera