Blue is the new Black – del 2

Ni ska nu få möta två av FN-förbundets ungdomsmedlemmar som har varit i Genève på en kurs i mänskliga rättigheter. Vi skickar årligen två representanter och i år fick Alvina från Stockholms FN-förening och Isatou från Sydvästra Skånes FN-förening chansen att få lära sig mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter. Här är del 2 av deras berättelse från Schweiz! 

Värmeböljan som drabbat Genève, enligt lokalbefolkningen hade sådana temperaturer inte uppmäts på 500 år. I kombination med den klimatanpassning som landet gör dvs. ingen fungerande AC under vår vistelse fick vår egen UPR-simulering flyttas till The Graduate Institute of International and Development Studies. På skolan som har tidigare studenter som Kofi Annan i sitt alumni-nätverk fick vi öva på våra färdigheter att balansera konstruktiv kritik, nationella intressen och internationell politik.

Genève är verkligen hjärtat av FN, en huvudstad för fred, diplomati och multilateralism. WFUNA:s syfte att verka med betoning på ’Vi, Folken’ har kursen i alla aspekter präglats av. En central del är nämligen de möten som ger upphov till reflektion över hur olika våra erfarenheter av mänskliga rättigheter är, men framförallt hur lika vi är i vår övertygelse om att de är universella och odelbara.

Palais des Nations

Palais des Nations

Från OHCHR- the Office of the High Commissioner of Human Rights fick vi en föredragning om the Special Procedures, inte bara en ytterligare MR-mekanism utan den betraktas som kronjuvelen inom HRC. Priset som oberoende vägs upp av att man ansvarar för 1/3 av FN:s arbete för motsvarade 2 % av budgeten. Tillvägagångssättet är att man internationaliserar nationella problem genom direktkontakt till FN. Ett annat besök från OHCHR var Kevin I Koh, advokat på Human Rights Treaty Division. Just nu så pågår det mest omfattande arbetet någonsin med att rekonstruera hela systemet för MR inom FN. De största utmaningarna består i att kommunicera vad FN faktiskt gör och att hålla stater ansvariga för deras agerande inom FN. FN är en plattform för stater att samlas kring, utan ansvarsutkrävande kommer det alltid finnas en diskrepans mellan den internationella, nationella och lokala planet- det demokratiska underskottet kan endast åtgärdas genom att det finns en ekonomisk koppling till agerande. Svenska FN- förbundet bidrog inför Sveriges UPR med en rapport som skickade in i juni 2014 med bidrag från 32 svenska organisationer. Rapporten fokuserade bland annat på hur barnkonventionen efterlevs samt på nivån av hatbrott i Sverige.

Kevin I Koh från Human Rights Treaty Division

Kevin I Koh från Human Rights Treaty Division

Vår presentation om mänskliga rättigheter i Sverige

Vår presentation om mänskliga rättigheter i Sverige

Hur vi faktiskt kan arbeta med mänskliga rättigheter på ett lokalt plan fick vi lära oss genom PCM (Project Cycle Management) och RBM (Result Based Management). Båda är effektiva och essentiella verktyg för att identifiera problem, designa sitt projekt, implementera det och utvärdera. Denna djupdykning i projektledning följdes av praktisk övning och presentationer av kommande projekt.

Genève är beläget i fransktalande Schweiz och under vår vistelse pågick Fêtes de Genève vilket är en årlig festival med musik av alla genrer, marknader och mat. Festivalen avslutas i augusti med fyrverkeri vilket vi tyvärr inte hann se. Dock så var det en upplevelse att se Genève och dess internationella miljö med människor från hela världen under en och samma himmel. Genève är även en stad med historia och sevärdheter. Den fjärde dagen besökte vi Reformationsmuren (Mur des Réformateurs), vilket är en mur belägen i Parc des Bastions och är tillägnad till personer och händelser som spelade en viktig roll under reformationen i Genève. En utforskning av Genèves smågator och parker är ett måste under ett besök i denna stad!

Minnessten för de som offrat sina liv i FNs tjänst för en bättre värld.

Minnessten för de som offrat sina liv i FNs tjänst för en bättre värld.

Kursen i Genève är en unik upplevelse. Den har fört oss genom FNs korridorer och rum där livsavgörande beslut tas och det har gett oss kontakter från UNA i Sydkorea till UNAs i Zimbabwe och Brasilien. Vi har inte bara fått uppleva vad som finns i palatset men även kulturen i Genève och staden som faktiskt inte verkar sova (i alla fall inte under Fêtes de Genève).

thumb_IMG_8718_1024

Är ni intresserade av kursen och vill veta mer än vad som nämnts i våra inlägg är ni mycket välkomna att kontakta oss!

Så länge krig är mer lönsamt än fred har vi fortfarande ett uppdrag att uppfylla.

Isatou Bah & Alvina Nellmer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera