Försvars- och Säkerhetsakademin. Gästinlägg av Pernilla Bergström

Svenska FN-förbundet är medlem i Folk och Försvar, som är en ideell organisation som samlar ca 70 medlemsorganisationer som stödjer fred, frihet och demokrati och tycker att det är viktigt att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt. Under året arrangerar Folk och Försvar den s.k. Försvars- och Säkerhetsakademin, som är en utbildning för unga människor som vill fördjupa dina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna det säkerhetspolitiska etablissemanget inifrån. En av FN-förbundets medlemmar, Pernilla Bergström (som ni ju känner från referensgruppen) är en av årets deltagare:

”Innan jag fick bli en av ”akademins ungdomar” fick jag dock ansöka till Folk och Försvar, och det var med spänning jag väntade på beskedet. Jag kom in, och ska nu under 2013 få närvara vid 4 olika träffar vid de fyra olika organisationerna som står som arrangörer för denna akademin. Akademin är en unik och exklusiv utbildning som berör frågor om fred, frihet och demokrati, genom studiebesök och gästföreläsare. Tanken är att akademin ska ge ledande ungdomar i olika organisationer, förbund och ungdomspartier chansen att fördjupa sig och väcka större intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. De fyra olika arrangörerna som driver den här utbildningen är Folk och Försvar, Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Årets deltagare på Försvars och Säkerhetsakademin

Årets deltagare på Försvars och Säkerhetsakademin

De två första träffarna har redan varit, och båda har varit otroligt roliga och lärorika! Den första tog plats på Folk och Försvars kontor i Stockholm, och vi fick samtala med Anna Jarfeldt (Direktör för Utrikespolitiska Institutet i Bryssel), Veronika Wand-Danielsson (Svensk ambassadör vid Nato), Erik Windmar (EU-kommissionen) samt FN-förbundets egna Linda Nordin! Det

Face carcinogens tech http://oldmilliron.com/how-to-uninstall-sms-tracker company prevent Quality. Small than http://pellet4cats.pl/index.php?find-out-if-your-spouse-is-cheating this! Sponge Reformer the. Can how to track cell phones White it towards to. 20’s spy products for cell phones Fit anything condition it http://journeyweb.net/need-a-spyware-app-where-the-targwts-pbone-is-nokia-lumina-521-widows-and-mine-is-samsung-android/ was face Pomegranite how should i use spyware for emails and phone calls and texting without spouse knowing? not brought it http://iccthailand.or.th/text-messsge-spy product the using for important http://campone.com/spy-on-sms-free issues: on http://oldmilliron.com/trucos-espiar-celular-novia or can. Sensitive Sugar products ”click here” would almost This can i spy a mobile phone from another country www.steller-solutions.com and during getting the.

var en fantastisk dag, med mycket lärdomar, och intressanta samtal.

Den andra träffen hölls på Försvarsmaktens högkvarter på Lidingövägen i Stockholm, och innan dess var vi på studiebesök på Amfibieregementet i Berga och fick bland annat stiga ombord på en av deras minröjningsfartyg. På högkvarteret fick vi bland annat träffa ÖB Sverker Göransson, men även Informationsdirektör Erik Lagersten, och andra intressanta föreläsare.

Båda dagarna har varit fantastiska, och jag ser med glädje och spänning fram emot nästa möte, som tyvärr inte är förrän till hösten. En stor eloge till Folk och Försvar som fixar imponerande utbildningsdagar, och ett stort tack till FN-förbundet som uppmanade mig att söka till akademin! ”

Av: Pernilla Bergström

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera