Lika rättigheter för alla!

FN-förbundets praktikanter Lina Hedström och Sophia Tuwesdotter skriver på UNgbloggen med anledning av Internationella kvinnodagen 8 mars. Läs deras uppmaning om att stödja FN-förbundets jämställdhetskrav. 

Äntligen är det Internationella kvinnodagen! En dag att extra uppmärksamma de strukturella orättvisor som världens kvinnor utsätts för resten av årets 364 dagar. Varje dag utsätts flickor och kvinnor för förtryck just för att de är kvinnor. En olaglig diskriminering av hälften av världens befolkning. Flickor gifts bort, könsstympas, tjänar lägre lön, våldtas och nedvärderas varje dag, överallt. Det finns mycket att vara arg över med andra ord. Under Internationella kvinnodagen får vi dock chansen att få fler att se, få fler att engagera sig och fler att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter.

1Lina Hedström och Sophia Tuwesdotter 

Millenniemålen tickar under 2015 ut. Hur har det gått med jämställdhetsmålen? Det är långt kvar till jämställdhet, kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom politiken. Även om flickor börjar skolan i samma utsträckning som pojkar så är risken att de hoppar av mycket högre. När det kommer till vidareutbildning är de återigen underrepresenterade. Nästan 290 000 kvinnor dog i samband med graviditet och förlossning 2013*, den siffran skulle kunna vara närmare noll. Vi vet vad som behövs för att minimera risken för skador och dödsfall för mödrar, varför fanns den hjälpen inte att få i de 290 000 fallen? Resurser och information måste fördelas rätt och nå ut.

Inför FN:s nya utvecklingsmål och post-2015 har Svenska FN-förbundet formulerat tre jämställdhetskrav som vi vill ska genomsyra den nya utvecklingsagendan. De nya utvecklingsmålen är inte satta än och vi har fortfarande möjligheten att påverka, vi kan forma utvecklingen!

FN-förbundets tre krav:

  • Stoppa barnäktenskap
  • Värna alla flickors och unga kvinnors rätt till skolgång
  • Värna flickors och kvinnors rätt till frihet från våld

Skriv under kraven här du också och stå upp i kampen för jämställdhet och lika rättigheter för alla!

* FN:s millenniemålsrapport 2014

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera