Lyckat FN-rollspel på Stockholms universitet!

Lördagen den 4 oktober anordnandes MiniSMUN av Stockholms FN-förenings Studentsektion och Stockholm Model United Nations (SMUN), dvs. ett Stockholm Model United Nations i miniatyrformat. Konferensen pågick under en dag där delegaterna fick diskutera Syrienfrågan utifrån det land de hade blivit tilldelade, tillsammans med en annan delegat. Nedan kan ni läsa vad Malin Sörberg, ordförande Studentsektionen, har att säga om rollspelet. 

Tilldelningen av länder och meddelegater gjordes slumpmässigt innan konferensen och mejlades ut till delegaterna ett par dagar innan tillsammans med en kortare redogörelse av landets ståndpunkt i ämnet. Studentsektionens målgrupp var främst studenter och till detta evenemang nåddes såväl svenska som internationella studenter. Drygt 50 delegater deltog i konferensen.

minismun 1

Själva dagen började med en föreläsning av Said Mahmoudi i ämnet för att ge delegaterna mer bakgrundsinformation till kriget i Syrien som de sedan skulle ha nytta av i diskussionerna under rollspelet.

Därefter fick delegaterna en genomgång av de regler och procedurer som styr själva debatten i säkerhetsrådet innan själva rollspelet påbörjades. Konferensens ordförande i respektive Säkerhetsråd (det fanns två olika råd med samma tema) fick därefter styra och stödja delegaterna i deras mål att nå konsensus i Syrienfrågan.

Arrangörerna kunde se en tydlig förbättring i hur delegaternas kunskaper i hur förhandlingar i Säkerhetsrådet går till under konferensens gång. Studentsektionen ville även dock samtidigt visa delegaterna vikten av den sociala delen av FN och avslutade dagen med en gemensam pub för att vidare diskutera internationella frågor under mer öppnare former.

Målet med konferensen var att ge delegaterna erfarenhet av att delta i debatter, öka deras intresse för och kunskap om aktuella politiska frågor och FN:s roll, samt den svenska FN-rörelsens verksamhet. FN-intresset på universitetet är bevisligen synnerligen stort och många har efter konferensens slut bett studentsektionen att göra detta till ett årligt evenemang, något som sektionen naturligtvis hoppas på.

Minismun 2

Någonting som var extra roligt var att arrangörerna för MiniSMUN blev intervjuade av Stockholms universitets internettidning Gaudemus. Intervjun gjordes med ordförande Malin Sörberg och vice ordförande Sophia Tuwesdotter. Flera av delegaterna blev också intervjuade gällande dagens evenemang. Intervjuerna gjordes av Amanda Saveland och går att läsa här.

Arrangörer av MiniSMUN:
Stockholms FN-förenings Studentsektion och Stockholm Model United Nations (SMUN).

/Malin Sörberg

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera