Utbildning i topp på Bokmässan!

Den 25-28 september medverkade FN-familjen på Bokmässan i Göteborg. FN-montern hade många besökare och flera kom och lyssnade på våra seminarier. I montern kunde besökarna bland annat delta i en omröstning om vilka nya utvecklingsmål som de anser vara viktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny global utvecklingsagenda i FN, s.k. post-2015.

Bokmässan
Bilden: Frida Lind, praktikant på FN-förbundet och Olivia Andrén, millenniemålsambassadör för FN-förbundet

Under processen med den nya hållbarhetsagendan, som ska träda i kraft den 1 januari 2016 och ta över efter de nuvarande millenniemålen, kan man som privatperson vara med och göra sin röst hörd. Omröstningen är ett steg i att få mer inkluderande och universella utvecklingsmål, där politiker, forskare, civilsamhället, företag och privatpersoner ska få säga sitt. Gör gärna som drygt 5 miljoner andra människor och var med och rösta på de sex utvecklingsmål du tycker bör prioriteras på MyWorld.

På bokmässan i Göteborg ställde vi upp en omröstningsstation i FN-montern, likt den på MyWorld, där deltagarna fick välja tre målområden de tycker ska prioriteras lite extra. Detta är förstås en svår uppgift då alla hållbarhetsmål hänger ihop och tillsammans behövs för att få en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Men livet är inte alltid lätt – och över 3500 tappra mässdeltagare tog sig an denna uppgift! Tillsammans fick vi in över 10 500 röster under helgen. Dom tackar vi för!

Det mål som prioriterades allra högst på mässan var utbildningsmålet. Detta mål är också i topp på den globala MyWorld-omröstningen. Många studier har gjorts, framförallt i FN, som visar att samhällen utvecklas och tar sig ur fattigdom snabbare om alla barn – både flickor och pojkar – får gå i skolan. Samhället blir också mer jämställt och har många positiva effekter på hälsan, minskning av för tidiga graviditeter och minskad spridning av sjukdomar (såsom hiv/aids) när även flickorna får chans att utbilda sig. Därför går det att konstatera att utbildning är en grund för ett hållbart samhälle.

Att ta krafttag mot klimatet kom på andra plats i vår omröstning. Att ha en hållbar miljö och att försöka stoppa klimatförändringarna är en förutsättning för att vi människor ska ha möjlighet till utveckling och fattigdomsbekämpning i världen. Att bidra till ett mer hållbart klimat kan man även göra i sin vardag, genom att t.ex. köpa ekologiskt och närproducerat, att källsortera, och att undvika att slänga mat – och istället ta tillvara på det man köpt och tillagat, samt att vara sparsam med jordens resurser, vatten och elektricitet.

Tyvärr så ligger klimatmålet sist i den internationella omröstningen på MyWorld. Här måste vi alla se till att Sverige fortsätter att vara ett föredöme i klimatfrågan – så att fler länder väljer att följa efter! Inte minst inför FN:s toppmöte om klimat i Paris nästa år, då nya globala riktlinjer ska diskuteras.

På Bokmässan höll FN-familjen också flera seminarier. De berörde teman såsom post-2015 och millenniemålen, om världen blir bättre, och Världskoll, och lockade flera besökare.

Såhär säger Olivia Andrén, millenniemålsambassadör för FN-förbundet, om Bokmässan.

– Det var väldigt roligt att få vara med på Bokmässan tillsammans med FN-familjen och träffa alla mässbesökare. Man märkte ett stort intresse för den nya utvecklingsagendan, post-2015, och många ville prata och ställa frågor. Framförallt var det kul att se hur människor röstade i omröstningsstationerna. Jag hade många spännande diskussioner med besökarna kring de sexton röstalternativen och det var intressant att se hur folk resonerade kring sina tre val.

På det internationella torget, där FN-familjens monter var placerad, kunde man också träffa flera andra civilsamhällesorganisationer, myndigheter och andra intressanta personer. Bokmässan är en bra plattform för att knyta nya kontakter och att informera om FN:s omfattande arbete för en bättre värld.

/Frida Lind, praktikant på FN-förbundet

Originalinlägget publicerades på Göteborgs millenniemålsambassadörers blogg, www.mdggbg.com.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera