Bara 6 dagar kvar!

Nu är det bara 6 dagar kvar att söka till referensgruppen 2015 – sök redan idag!

Referensgruppen är en projektgrupp bestående av 6 unga medlemmar från Svenska FN-förbundet, både ungdomsmedlemmar och elever på FN-skolor. Gruppens främsta uppgift är att, tillsammans med ungdomssekreteraren, anordna UNg15 som är FN-förbundets stora ungdomsevenemang.

UNg15 äger rum i maj och är en helg fylld med föreläsningar, workshops och andra roliga aktiviteter! Helgen brukar locka ca 70 deltagare från hela landet, från norr till söder!

Referensgruppen träffas fyra gånger innan UNg15 för att planera och träffarna äger rum på helger och i de flesta fall på FN-förbundets kansli i Stockholm. Den första träffen äger rum i Malmö den 4-7 december och inkluderar även ett besök på UN City i Köpenhamn!

Som medlem i referensgruppen får du unika erfarenheter av bland annat projektledning och grupparbete. Men du får även fördjupade kunskaper i temat för UNg15, mänskliga rättigheter och demokrati.

Vill du få unika erfarenheter och samtidigt lära känna fantastiska människor, sök till referensgruppen 2015! Sök genom att skicka ett personligt brev om max en A4 där du beskriver tidigare erfarenheter och varför du vill ingå i referensgruppen till albert.askeljung@fn.se senast på måndag den 20:e oktober!

Ingen ekonomisk ersättning utgår för referensgruppen men FN-förbundet står för alla kostander, såsom resa, boende och mat.

Har du frågor? Mejla mig på albert.askeljung@fn.se eller ring 08-462 25 67.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera