FN:s klimatarbete – vägen framåt

I torsdags anordnade FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och Dag Hammarskjöld Foundation (DHF) ett seminarium om FN:s klimatarbete och de hinder som finns i de internationella klimatförhandlingarna och hur dessa ska övervinnas. 

UNDP och Dag Hammarskjöld Foundation anordnar kontinuerligt seminarier om olika utvecklingsfrågor i sin seminarieserie om Post-2015, den utvecklingsagenda som ska ersätta de nuvarande millenniemålen med nya hållbarhetsmål. Nu hade turen kommit till klimatfrågan och vad den har för roll i Post-2015 och vilken plats klimathotet ska få i de nya hållbarhetsmålen.

World We Want

Tre talare med olika erfarenheter och expertis diskuterade vilka hindren är för en framgångsrik klimatpolitik på global nivå. Eric Usher från FN:s miljöprogram (UNEP), Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och Meena Raman, chef för The Third World Networks klimatprogram talade om det internationella klimatarbetet utifrån sina perspektiv.

Man kunde snabbt konstatera att frågor om klimat och miljö intresserar unga människor eftersom många av seminariedeltagarna var under 30, något även arrangörerna konstaterade.

Här kan du se seminariet i efterhand (seminariet börjar ca 1:45 min in i klippet).

I publiken fanns bland annat två av FN-förbundets millenniemålsambassadörer, Begonia Randhav och Alvina Nellmer, som fått svara på tre frågor om seminariet och ungdomars roll i Post-2015.

Begonia Randhav
Bilden: Begonia Randhav

Vad tyckte du om seminariet?

Jag tyckte seminariet var otroligt givande. Meena Ramans kritik gällande hur maktlösa världens ledare egentligen är när de inte kan komma överens i klimatfrågan var väldigt intressant. Även om det är sant har jag stora förhoppningar om nästkommande förhandlingar. Jag tror att det finns stora lärdomar att ta från föregående förhandlingar.

Vad tycker du ungdomar har för roll i Post-2015?

Jag tycker att ungdomar har en väldigt stor roll i Post-2015. Eftersom det är vi som är framtiden är det vår generation som ska se till att dessa mål upprätthålls. Men det är också vi som ska se till att världen fortsätter att utvecklas till en bättre plats, inte bara för oss, utan för alla.

Millenniemålen består ju av 8 mål som FN har upprättat för att tackla några av världens absolut största problem. Jag anser att vi alla har ett medmänskligt ansvar när det kommer till uppfyllandet av dessa 8 mål. Jag tror dock att det är viktigt att klargöra vad Post-2015 egentligen innebär. Det får, som Meena Raman uttryckte, inte betyda att vi skjuter upp de mål som vi inte har lyckats uppfylla till 2020 eller senare i framtiden. Det skulle i princip innebära att vi skjuter upp problem som senare generationer skulle tvingas tacklas med, vilket också skulle kosta mer. Jag måste nog säga att jag inte vill se en hållbar utveckling av hur saker och ting ser ut idag, även om mycket har utvecklats till det bättre. För det är tyvärr ingen hållbar värld. Jag menar att en hållbar utveckling kan bli till verklighet när millenniemålen har uppfyllts. För endast då existerar en hållbarhet som är värd att utveckla. Uppfyllandet av millenniemålen är med andra ord ett måste för en hållbar utveckling. 

Hur mycket tycker du att t.ex. FN ska jobba med ungdomar i dessa frågor?

Det enkla svaret är mycket. Det finns ett intresse hos ungdomar, men det finns också en brist på kunskap i området som sätter käppar i hjulet för engagemanget. Jag tror att en informationskampanj, likt det vi millenniemålsambassadörer gör, kan öka kunskapen och därmed leda till ett starkare engagemang. Allt som behövs är egentligen att så ett frö. Och detta görs enklast via information. Därefter kommer engagemanget växa av sig självt.

Alvina Nellmer
Bilden: Alvina Nellmer

Vad tyckte du om seminariet?

Jag tyckte att seminariet var väldigt belysande av de olika processer och utmaningar man står inför nu gällande klimatförhandlingarna. De tre paneldeltagarna bidrog med varsitt kompletterande perspektiv för att ge en väldigt god helhets bild av utmaningarna för den privata sektorn och den civila sektorn.

Vad tycker du ungdomar har för roll i Post-2015?

Ungdomar kan spela en väldigt stor roll i post-2015 arbetet, det är allas vår framtid det handlar om och ungas engagemang är en väldigt viktig kraft att tillvarata i denna process.

Hur mycket tycker du att t.ex. FN ska jobba med ungdomar i dessa frågor?

Jag tror att unga kan bidra med nya perspektiv, en stor optimism och handlingskraft i form av nya sätt att väcka engagemang och driva frågor. Just därför bör organisationer se till att inkludera och bredda med ungas perspektiv på frågor som rör hållbarhetsmålen för global utveckling.

Läs mer om UNDP.

Läs mer om Dag Hammarskjöld Foundation.

Läs mer om millenniemålen och Post-2015.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera