HDR 2014: Om sårbarhet och motståndskraft

Varje år ger FN:s utvecklingsprogram (UNDP) ut den så kallade Human Development Report (HDR) med syfte att upplysa beslutsfattare och allmänhet om utvecklingen i världen. Årets rapport fokuserar på hur man ska minska sårbarheten och stärka motståndskraften i samhället. 

HDR 2014

Sedan 1990 har UNDP årligen publicerat Human Development Report med olika teman. Årets tema är sårbarhet och motståndskraft i samhället och rapporten efterlyser större insatser för att säkra universell tillgång till sociala tjänster, såsom starkare sociala skyddsnät och full sysselsättning.

Rapporten bygger på det så kallade Human Development Index (HDI) som rangordnar länder efter vissa nyckelfaktorer för mänsklig utveckling. Det bästa landet vad gäller nivån av mänsklig utveckling är Norge, som har nummer 1 i tabellen. HDI tar hänsyn till faktorer som medellivslängd, bruttonationalinkomst (BNI), antal år i skolan, med mera. Så här ser listan på de 10 högst utvecklade länderna ut:

1: Norge
2: Australien
3: Schweiz
4: Nederländerna
5: USA
6: Tyskland
7: Nya Zeeland
8: Kanada
9: Singapore
10: Danmark

Observera att Sverige har sjunkit på listan, från plats 7 till plats 12. Att Sverige har sjunkit jämfört med förra året i listan beror bland annat på att snittet för antal år i skolan har minskat. En annan orsak till tappet kan också förklaras med att andra länder har ökat medan Sverige legat kvar på ungefär samma nivå.

Nästa år ska världens länder besluta om de framtida utvecklingsmålen, post-2015, och det är viktigt att så många som möjligt gör sin röst hörd och röstar på vad man vill se i den nästkommande utvecklingsagendan. Det kan du göra på MyWorld2015.

Läs mer om Human Development Report 2014.

Läs mer om millenniemålen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera