Internationella demokratidagen

Idag är det internationella demokratidagen och i år handlar dagen om hur man engagerar unga i demokratifrågor. Att främja demokrati och mänskliga rättigheter är en av FN:s tre grundpelare och en viktig del av Svenska FN-förbundets arbete. 

Igår (söndag 15 september 2014) var det val till riksdag, landsting och kommuner i Sverige och ca 84 procent av Sveriges röstberättigade deltog i valet. Men att få välja sina ledare i demokratiska val är ingen självklarhet i alla länder, enligt organisationen Freedom House räknas till exempel 48 länder som ”ofria”. Det innebär att nästan 2.5 miljarder, eller 35 procent, av jordens befolkning lever i ofria länder. Ett ofritt land innebär bland annat stora brister i demokrati och yttrandefrihet samt utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ett sådant exempel är diktaturen Nordkorea.

Människor i åldrarna 15-25 år utgör en femtedel av jordens befolkning och i många länder visar studier att förtroendet för politik och politiker sjunker, vilket orsakar minskat valdeltagande och medlemskap i politiska organisationer. Detta gäller både etablerade och nya demokratier.

Istället för traditionella partier och organisationer har ungdomar över hela världen börjat engagera sig i informella nätverk och rörelser för att skapa demokratisk förändring. Sociala medier är ett exempel på hur ungdomar deltar i det demokratiska samtalet, vill du själv diskutera demokrati i sociala medier kan du bland annat använda dig av hashtaggen #DemocracyDay.

Världskoll.se kan du läsa mer om vad demokrati innebär och vad FN gör för demokratin.

Vill du veta mer om hur Svenska FN-förbundet arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter kan du läsa om det här.

Läs mer om Internationella demokratidagen och FN:s demokratiarbete här.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera