Unga i styrelsen

Nu börjar FN-förbundets lokalföreningar runtom i landet ha sina första möten för hösten, och flera av dem har en ungdomsansvarig i styrelsen. I höst deltar alla Sveriges ungdomsansvariga i regionala träffar där man lär sig mer och inspireras av varandra. Tillsammans får vi både meriter och minnen för livet.

img_4818

Visste du att globalt sett är endast två procent av världens parlamentariker yngre än 30 år gamla? Detta trots att hälften av världens befolkning är yngre än just 30 år. Jag tycker det är jätteviktigt att vi unga får vår röst hörd i de globala frågor som kommer påverka vår framtid. Förståelsen för det arbetet börjar på lokal nivå. Att engagera sig i sin lokalförenings styrelse är ett viktigt första steg i att lära sig de rätta verktygen. En mycket viktig roll i våra lokalföreningars styrelse är den som ungdomsansvarig. Våra föreningar vittnar ofta om hur givande det är med blandade åldrar i sina styrelser.

Att vara ungdomsansvarig i en FN-förening
Som ungdomsansvarig är du din förenings ansikte utåt mot intresserade ungdomar, andra FN-föreningar och distrikt, FN-förbundets kansli och även andra lokala föreningar och organisationer. Tanken är också att du ska vara något av pådrivare och ta initiativ när det gäller ungdomsverksamhet i din FN-förening.

img_5220

Eftersom man som ungdomsansvarig representerar FN-föreningen ska man utses av sin FN-förenings styrelse. Uppdraget som ska göras i ungdomsansvariges namn ska stämmas av och godkännas av ordföranden i föreningen. Helst bör den ungdomsansvariga vara en ungdomsmedlem, men det är inget absolut krav. Som ungdomsansvarig brukar man välkomna ny unga medlemmar, vara föreningens ansikte utåt i ungdomsrelaterad verksamhet, ta emot och sprida information till unga medlemmar, ta tillvara unga medlemmars intressen och anordna aktiviteter med unga som målgrupp. Ta steget, kontakta din lokala förening!

img_4684

Att starta en ungdomssektion eller en studentsektion i en FN-förening
En ungdomsansvarig samlar ofta fler unga som vill engagera sig, då kan man gå ihop och bilda en ungdomssektion, där man planerar och anordnar aktiviteter. Det handlar inte om att starta en ”förening i föreningen”, utan många tycker det varit ett bra sätt för att få fart på ungdomsverksamheten i föreningen. Det finns även FN-föreningar som startat studentsektioner. Det går att söka bidrag för att dessa sektioner på www.fn.se/projektbidrag 

img_4481

isatou

Isatou Bah är ungdomsansvarig i Sydvästra Skånes FN-förening

 Hej Isatou! Vad har det inneburit för dig att ha uppdraget som ungdomsansvarig i din förening?

 Många olika saker! Som ungdomsansvarig har jag ju haft den ledande rollen i att planera föreningens ungdomsverksamhet. Jag har utvecklat mina färdigheter inom projektplanering och projektrapportering, men också organisatoriska färdigheter och kunskap om hur man bedriver ideell verksamhet. Att arbeta i styrelsen har gett mig nya bekantskaper som jag aldrig hade fått om jag inte varit ungdomsansvarig, och det är väl det bästa! Åk på ungdomsansvarigträff!

img_8686

Höstens ungdomsansvarigträffar
Ungdomsansvariga får förstås stöd och råd av ungdomssekreteraren, men också av andra ungdomsansvariga! En gång om året samlas vi på ungdomsansvarigträff. Träffen bjuder på spännande möten med andra engagerande ungdomar från den svenska FN-rörelsen, information om FN-förbundets pågående kampanjer, föreläsningar om FN:s arbete, vägledning i projektledning, och workshops och tips på hur man kan engagera sig i sina egna lokalföreningar. Framför allt är träffen en bra chans att nätverka och inleda olika slags samarbeten. I år är vi i Göteborg 24 september, Växjö 8 oktober och Stockholm 15 oktober. Intresserad? Kontakta mig!

Caroline

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera