Egna projekt, resultatbaserad terminologi och förvirrande jul- och nyårstraditioner

Genom Svenska FN-förbundet har fyra internationella praktikanter fått den spännande möjligheten att åka på praktik till något av de FN-förbund vi samarbetar med. De delar med sig av sina erfarenheter genom att skriva gästinlägg på bloggen. Jennie Ekborg skriver sitt sista inlägg från Georgien – häng med!

Jag har nu mindre än en vecka kvar av min praktik på UNAG och det är med många nya och intressanta erfarenheter jag reflekterar över min tid i Georgien. Inte bara har jag lärt mig om UNAG som organisation, jag har även fått fördjupade kunskaper om samarbetet med Svenska FN-förbundet och om Georgien som land.

g1

UNAG:s lokaler i Tbilisi.

Vad gäller UNAG som organisation har det har varit en väldigt givande miljö att vistas i under de fyra månader som nu snart har passerat. Arbetsuppgifter såsom rapportskrivning, översättning, research, deltagande i olika workshops och nätverkande med representanter från andra organisationer gav mig snabbt en förståelse för UNAG:s arbete och den georgiska samhällskontexten, vilket gjorde att jag under praktikens senare hälft har haft möjlighet att komma på och utföra egna projekt. Exempelvis besökte jag i november på eget initiativ en internationell gymnasieskola i Armenien och höll en presentation om UNAG:s arbete där. På detta sätt har praktiken i Georgien utvecklat mitt kreativa tänkande när det kommer projektplanering och -implementering i en given kontext.

g2

Gymnasieskolan UWC Dilijan i Armenien där jag presenterade UNAG:s arbete för en grupp mycket socialt engagerade elever.

Vad gäller samarbetet mellan UNAG och Svenska FN-förbundet är den främsta lärdomen jag tar med mig hur komplext internationellt utvecklingssamarbete är. Denna komplexitet fick jag tidigt under praktiken insikt om när Svenska FN-förbundets internationella programhandläggare Gorka Fagilde kom på besök till Georgien. Jag fick då möjlighet att delta i en rad olika möten med såväl lokala som regionala samarbetsorganisationer. Det tog sin lilla tid innan jag helt förstod innebörden i och kopplingen mellan tekniska uttryck som ”förändringsteori” och ”resultatmatris”. När jag väl gjorde det insåg jag dock snart hur betydelsefulla de är – med så många olika samarbetsorganisationer med varierande behov och förutsättningar är det viktigt att ha väldefinierade arbetsmetoder och en gemensam terminologi för att åstadkomma bästa resultat.

g3

Möte i Gori med representanter från Svenska FN-förbundet, UNAG och den lokala samarbetsorganisationen Welfare and Development Center.

Sist men inte minst har jag såklart även lärt mig massor om Georgien som land och om dess kultur. Ett exempel är sederna kring jul- och nyårsfirande. Enligt den georgisk-ortodoxa kyrkan firas julen den 7 januari. Denna dag tillbringas då tillsammans med familjen i kyrkan och det är en allmän helgdag. Många icke-religiösa firar dock jul enligt västerländska principer den 25 december tillsammans med familjen, även om detta inte en allmän helgdag. Samtidigt är det nyårsafton som är årets största högtid i Georgien och detta i enlighet med sovjetiska traditioner. Nyår firas då först med en stor familjemiddag med presenter, innan man ger sig ut på galej i goda vänners sällskap. Enligt kyrkan infaller nyårsafton den 13 januari, men det är den 1 januari som är den allmänna nyårshelgdagen och de flesta firar inte den 13 januari längre, då endast ett fåtal personer fortfarande fastar fram till jul den 7 januari. Förvirrande? Absolut, men även ett utmärkt exempel på de olika influenser som kommer till uttryck i georgisk kultur.

g4

Juldekorationer på Freedom Square i Tbilisi.

Dessa är såklart bara ett fåtal exempel på vad jag har lärt mig under min praktik och för den som önskar en mer omfattande inblick i hur det är att praktisera på UNAG har jag fyra ord: sök nästa års praktik!

– Jennie Ekborg, internationell praktikant i Georgien

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera