Gästinlägg: Armeniens unga eldsjälar

Genom Svenska FN-förbundet har fyra internationella praktikanter fått den spännande möjligheten att åka på praktik till något av de FN-förbund vi samarbetar med. Under hösten kommer de dela med sig av sina erfarenheter genom att skriva gästinlägg på bloggen. Sara Larssom skriver sitt andra inlägg från Armenien – häng med!

Nyligen hände något som jag sett fram emot ända sedan jag blev introducerad till AUNA:s arbete. De lokala initiativtagarna som AUNA sponsrar skulle komma till kontoret och presentera ett av de två projekt de genomför i sina regioner det här året. Dessa projekt ligger inom ramen för Advocating for Human Rights in Armenia, som i sin tur är den armeniska komponenten i det regionala programmet Confidence Building in South Caucasus som FN-förbundet är med och driver. Jag var jättespänd på att få höra vilka frågor som armenierna själva ser som de viktigaste att hantera i sina byar och städer vad gäller mänskliga rättigheter. Dessutom skulle jag hålla en presentation om mig själv, min praktik, FN-förbundet och det civila samhället i Sverige. Ett av problemen som ofta diskuteras hos AUNA är avsaknaden av ett starkt armeniskt civilsamhälle, så genom att presentera utvecklingen av det svenska civilsamhället hoppades jag på att kunna bidra med lite inspiration för dessa unga eldsjälar att driva utvecklingen i Armenien.

Blog 2 1 Sara presenting at meeting (2)

Sara presenterar det svenska civilsamhället Bild: Naira Baghdasaryan

De fyra projekten som genomfördes den första perioden 2015 handlade om rätten till utbildning för funktionshindrade barn, miljövård, samarbete mellan invånare och kommun i frågor om mänskliga rättigheter, och etablering av en organisation som utbildar och håller rättsliga konsultationer för invånare angående upprätthållande av mänskliga rättigheter. Jag pratade lite extra med Arthur Simonian (som står näst längst till vänster på bilden nedan), som är huvudansvarig för regionen Aragatsotn.

Blog 2 2 AUNA meeting (2)

Alla deltagare på mötet på AUNA:s kontor Bild: Naira Baghdasaryan

Arthur är en 19-årig juridikstudent från French University in Armenia som först kom i kontakt med AUNA 2013 när han deltog i en kurs om mänskliga rättigheter som AUNA anordnade i Aragatsotn. Hans engagemang tog fart ordentligt efter att ha deltagit i den regionala kursen i Tbilisi inom Confidence Building in South Caucasus 2014, och inför 2015 hade han blivit huvudansvarig för projekten i Aragatsotn. Efter att ha genomfört research och behovsbedömning av situationen kunde Arthur se att det största problemet i regionen var avsaknaden av mekanismer som skyddar och upprätthåller mänskliga rättigheter. Initiativtagarna beslutade sig därför för att anordna kurser för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter bland invånarna. Därefter etablerade de en mekanism som stärker civilsamhället i regionen i form av en NGO vid namn Sustainable Development of United Civil Society, som anordnar kurser i frågor om mänskliga rättigheter och håller rättsliga konsultationer för invånare.

Blog 2 3 Aragatsotn Arthur meeting (2)

Bild från ett av Sustainable Development of United Civil Society’s möten i Aragatsotn Bild: Arthur Simonian

De har stött på administrativa problem i och med den statliga registreringen av organisationen (vilket har påpekats vara vanligt här i Armenien), men jobbar hårt för att komma förbi byråkratin och formellt etablera organisationen. De har inlett ett samarbete med en annan organisation där de tillsammans skapar ett projekt om demokrati och mänskliga rättigheter, och framtiden ser ljus ut. Engagemanget bland initiativtagarna är stort och de jobbar för att skapa hållbara strukturer i organisationen. Arthur säger att han studerat SIDA och det svenska civilsamhällets historia som en förebild för utveckling.

Förhoppningen är att Sustainable Development of United Civil Society kommer att bilda en bas för en utveckling av civilsamhället i Aragatsotn där invånarna har större kunskaper om mänskliga rättigheter och där det finns fler organisationer som samarbetar med individer och kommuner för att öka förtroendet till myndigheterna. Jag ser väldigt mycket fram emot att få följa utvecklingen av Arthurs projekt och jag önskar honom all lycka i framtiden!

– Sara Larsson, praktikant i Armenien

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera