Gästinlägg: Sydafrikas årliga FN-rollspel

Genom Svenska FN-förbundet har fyra internationella praktikanter fått den spännande möjligheten att åka på praktik till något av de FN-förbund vi samarbetar med. Under hösten kommer de dela med sig av sina erfarenheter genom att skriva gästinlägg på bloggen. Karin Alexandersson skriver sitt andra inlägg från Sydfrika – häng med!

UNASAs generalsekreterare, Ali Kiyaei, inleder SASMUN med att välkomna alla eleverna till parlamentet i Kapstaden.

UNASAs generalsekreterare, Ali Kiyaei, inleder SASMUN med att välkomna alla eleverna till parlamentet i Kapstaden.

För ett par veckor sedan hölls UNASAs största event här i Kapstaden, South AfricasSchoolsModelof United Nations (SASMUN) som sker en gång per år.Jag var den första av de svenska praktikanterna som fått chansen att delta vid detta event och vilket fantastiskt engagemang jag fick bevittna!

Konceptet är i princip det samma som det Svenska FN-förbundets FN-rollspel.FN-rollspel hålls regelbundet på ett flertal olika skolor i Sydafrika, men den här gången möttes representanter från 10 olika skolor från runt om Western Cape provinsen i parlamentets lokaler i Kapstaden. Under rollspelet representerade eleverna från vardera skola ett land och skulle därmed debattera utifrån det landets ståndpunkter som om det vore en överläggning i Förenta Nationernas högkvarter.Hela 10länder var alltså representerade, så som Rwanda, Brasilien, Ryssland, China och Sverige. Årets debatt vid SASMUN gällde de nya globala hållbarhetsmålen med ett specifikt fokus på mål nummer 16 om fred, säkerhet och social inkludering.

Även om många av ungdomarna erkände sig nervösa och osäkra, så lyste det om dem under debatten och deras självkänsla stärktes allt mer. De fick alla chansen att leva sig in i sin roll och agera som en riktig politiker i en offentlig överläggning. Till och med under lunchen fortsatte ungdomarna diskutera och förhandla strategier. Jag såg hur eventet hjälpte dem att nätverkaoch byta erfarenheter med elever från andra skolor. Särskilt roligt var detta eftersom skolor även från marginaliserade områden deltog, vilket skapade brobyggande oberoende bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

FN-Förbundets praktikant, Karin Alexandersson, och Wendy Njaju fran Thandokhulu high school.

FN-Förbundets praktikant, Karin Alexandersson, och Wendy Njaju fran Thandokhulu high school.

WendyNjaju, 16 år, kom från Thandokhuluhighschool och representerade USA i debatten Hon berättade för mig hur glad hon var över att ha fått chansen att delta i SASMUN. Förarbetet och själva debatten i sig hade gjort att hon fått lära sig väldigt mycket om vad som är viktigt för andra länder. Hon hade fått en ökad förståelse om andra länders kulturer och på så sätt fått perspektiv på världen.

I framtiden ville Wendy studera arkitektur, men efter att ha deltagit i SASMUN kände hon att hon fått upp ett intresse också för globala frågor. Hon hoppades därför på att kunna studera utomlands, åtminstone en termin som utbytesstudent. Att resa, trodde hon, är en viktig erfarenhet för att kunna få ytterligare förståelse för andra kulturer. På så sätt menade Wendy att hon skulle kunnalära från andra människor och deras sätt att se på världen.

På UNASA ser vi hur studenter som fått chansen att delta vid SASMUN tidigare år engagerar sig vidare genom att arbeta frivilligt med att utbilda och coacha de nya eleverna eller genom att arrangera eventet. På så sätt kan ungdomar i olika åldrar lära av varandra. Vi ser också att ett långsiktigt engagemang skapas, inte bara för politiska och globala frågor, utan också för UNASAs arbete. Flera av eleverna hardessutomvisat sig komma att engagera sig i UNASAs universitetsverksamhet, vilken möjliggör vidare utbildningsmöjligheter och bidragande i praktiskt arbete förutveckling i Sydafrika.

De har fyra tjejerna kom från Settlers High School och representerade Sydafrika i rollspelet, darav de fina traditionella kläderna. Fran vanster: Yolanda Maiza, Xoliswa Mnyanda, Avemahle Notvhokovu och Charnelle Khoza

De har fyra tjejerna kom från Settlers High School och representerade Sydafrika i rollspelet, darav de fina traditionella kläderna.
Fran vanster: Yolanda Maiza, Xoliswa Mnyanda, Avemahle Notvhokovu och Charnelle Khoza

– Karin, Praktikant i Sydafrika

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera