Hejdå 2015 och välkommen 2016!

Snart är år 2015 över och vi påbörjar ett alldeles nytt och orört år 2016. 

Tänk att år 2015 strax är över! Minns ni när man gick i skolan och först fick höra om Millenniemålen? Vilka förväntningar man haft på detta år! Och nu är det snart förbi. Människor världen över har arbetat aktivt på olika nivåer för att uppnå dessa mål och göra världen bättre. Hur har det gått?

Det har gått framåt! Även om den formella utvärderingen av Millenniemålen ännu inte är klar, kan man se många stora framsteg sen år 2000 då världens ledare upprättade Millenniemålen. Målen har bland annat bidragit till minskad fattigdom då den extrema fattigdomen halverades redan 2010 i jämförelse med nivån år 1990. Barnadödlighet har också nästan halverats med bland annat anledning till bredare vaccinationsprogram, kraftiga insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten.

SYR_20131203_WFP-Abeer_Etefa_0012-2-1024x683

Photo: WFP/Abeer Etafa

Inom arbetet för att uppnå jämställdhet kan man se några betydande framgångar sedan år 2000. Fler flickor går nu i skolan jämfört med för 15 år sedan och de flesta regioner har nått jämn könsfördelning i grundskolan. Kvinnor utgör nu upp till 41 procent av världens löntagare utanför jordbruket, att jämföra med 35 procent år 1990. I 46 länder innehar kvinnor mer än 30 procent av platserna i nationella parlament i åtminstone en kammare.

Photo: UN Photo/ John Isaac

UN Photo/ John Isaac

Utvecklingen går absolut framåt, men trots stora framsteg återstår mycket för att alla mål ska nås världen över. Och det är idag viktigare än någonsin att tillsammans arbeta för en bättre värld. Inför kommande år står världen inför stora utmaningar men även möjligheter – ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Man skulle kunna säga att världen raketstartat 2016 och satt ett golv för det otroliga arbetet som man har framför sig de kommande åren. De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september och kommer att vara viktiga riktlinjer för den framtida utvecklingen. Målet är alltså att dessa 17 mål ska nås av alla länder framtill 2030. Läs mer om Agenda 2030 här.

Mark Garten

Photo: UN Photo/Mark Garten

Dessutom enades världens länder om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Detta beslutades det om i slutförhandlingarna vid klimatmötet COP21 i Paris och kommer att vara ett ramverk för alla länders klimatarbete de kommande åren. Läs om avtalet här.

Det är spännande år vi har framför oss och Svenska FN-förbundet kommer självklart fortsätta starkare än någonsin att, tillsammans med dess medlemmar, arbeta för en bättre värld. Var med du också – kom ihåg att förnya ditt medlemskap inför 2016!

Ha en riktigt trevlig jul och ett peppat gott nytt år!

– Marcia

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera