Internationella flickadagen!

Svenska FN-förbundet tar varje termin emot praktikanter till kontoret i Stockholm. Denna termin är det sammanlagt 6 drivna praktikanter som arbetar tillsammans med oss. Här kommer ett gästinlägg från praktikant Sandra Janson som berättar om vår projekt Flicka! 

UN Photo/Martine Perret

Hej Ungbloggen!

Sandra Jansson heter jag, och jag är en 22 årig stockholmare som på senaste tiden flyttat runt en hel del. Förra terminen tillbringades i Brisbane på University of Queensland där jag till 80 % studerade och 20 % reste runt det vackra landet Australien. Trots att jag tillbringade en hel termin där hann jag dock bara se en bråkdel eftersom Australien är väldigt stort. Innan dess var jag i Lund där jag pluggar ett kandidatprogram i Mänskliga Rättigheter. Och nu den här terminen har jag hamnat här, på Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm. Även om det blivit så att jag fått flytta runt en del så är det superroligt med variation i livet!

En rolig sak jag gjorde nyligen var att hjälpa till på en av FN-förbundets kurser, nämligen B-kursen i mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är ju en av FN:s grundpelare och det är även det jag är expert på, så det var superroligt att få vara med där! Mitt ansvar var att hålla i en workshop där deltagarna under tidspress behövde prioritera bland rättigheter i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Det var riktigt knivigt och bidrog till många intressanta diskussioner! Detta gjordes för att deltagarna skulle få en förståelse för att trots att de mänskliga rättigheterna är odelbara, så finns det ibland situationer då en stat inte kan garantera dem alla till sin befolkning. Därför fick de känna på hur svårt det är att prioritera bland dem, eftersom de alla är så viktiga!

Eftersom mänskliga rättigheter är en av FN:s grundpelare jobbar Svenska FN-förbundet mycket med frågan. Bland annat jobbar de med informationsspridning och opinionsbildning om hur FN arbetar för mänskliga rättigheter.

FN-förbundet driver också ett eget projekt inom ramen för mänskliga rättigheter, mer specifikt jämställdhet. 70 % av världens fattiga är idag flickor och kvinnor, vilket tyder på att jämställdheten tyvärr inte uppfylls överallt. Projektet heter Flicka och drivs för att upplysa om flickors utsatta situation i världen, samt att samla in pengar till FN-projekt som jobbar med flickors rättigheter. Just nu går pengarna till FN:s befolkningsfond och deras arbete i Afarregionen i Etiopien.

I Afarregionen förekommer det ofta barnäktenskap, trots att Etiopien har en lagstiftning som förbjuder äktenskap för personer under 18 år. En vanlig uppfattning är att det är bra för döttrarna att bli bortgifta, samt att de måste giftas bort så tidigt som möjligt så de inte hinner ha sex innan äktenskapet. Många unga flickor mellan 7-9 år blir också utsatta för den mest extrema form av könsstympning, något som kan resultera i bland annat svår smärta och infektioner.

Just av dessa anledningar jobbar både Svenska FN-förbundet och FN med att förbättra situationen i regionen. Detta görs både genom informationsspridning, försök att förändra lagstiftningar, kontakt med nyckelpersoner och stöttning av flickor så de ska kunna gå i skolan.

Hoppas att du har lärt dig något nytt av inlägget!

Vi hörs!

– Sandra

Vill du få mer information? Läs mer om projektet Flicka och hur du kan stödja vårt arbete på vår hemsida.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera