Koll på: Växjös FN-förening

Växjös FN-förening engagerar sig mycket för frågor som rör mänskliga rättigheter och har under året arbetat med detta på lika sätt. Dessutom har de utsedda ansvarsposter internt inom föreningen för att underlätta organiseringen. Läs mer och inspireras av Växjös FN-förening!

Växjö

Hur kommer det sig att ni började engagera er i Svenska FN-förbundet? Hur föddes ert engagemang?
Samtliga styrelsemedlemmar har ett starkt intresse för mänskliga rättigheter. En del av oss har varit ute och rest på olika platser i världen där intresset för sådana frågor har väckts och några av oss har haft med sig intresset under en längre period. Därmed har det varit naturligt för samtliga medlemmar att börja engagera sig i föreningen.

Vad har er förening för hjärtefrågor som ni driver?
Vi har väldigt många åsikter kring vad som skall betraktas som hjärtefrågor. Frågor som behandlar mänskliga rättigheter ligger dock de flesta nära hjärtat. Vi anser att det är väldigt viktigt att upplysa allmänheten om de problem och tragedier som många människor utsätts för världen över och vi vill självklart att de orättvisor som finns skall försvinna och själva kunna vara med och bidra till en bättre värld genom vårt engagemang.

Vad är aktuellt i er förening just nu?
Vi medverkar på olika vis och vid olika tillfällen med informationsbord om vår förening och hur vi arbetar för att aktivt värva medlemmar och stödja olika evenemang. Vårt fokus ligger just nu i att upplysa studenter och övriga om FN:s nya mål för hållbar utveckling. Nu sist medverkade vi på musikhjälpen på universitetet med information om de globala målen med fokus på klimatfrågorna. Vi kommer även att medverka på välkomstmässan i januari för att hälsa både nya och gamla studenter välkomna till en ny termin, där vi hoppas kunna väcka intresse och engagemang hos studenter på Linnéuniversitetet.Vår förening består av lite olika positioner där var och en av oss är tilldelade att specialisera sig på olika uppgifter som tillexempel eventansvarig, skol- och ungdomsansvarig, m.m, för att lättare fördela arbetet runt oss. Vi har även volontärer som är välkomna att medverka på de event vi planerar för framtiden.

Hur kan man engagera sig i er förening?
Vi är väldigt öppna för att ta hjälp från utomstående personer och inte bara de som är medlemmar i styrelsen. Vi har en sida på facebook, se här, där vi uppdaterar och informerar om kommande event och bjuder in allmänheten att medverka på dessa. Alla som vill är även självklart välkomna att bidra med synpunkter, förslag och att även själva vara delaktiga i eventen.

Vad skulle ni vilja förmedla till UNg-bloggens läsare?
Vi vill förmedla att det både är roligt och lärorikt att engagera sig i en FN-förening och uppmanar de som är intresserade att göra detta.

Vill du och din FN-förening också synas i ungbloggen? Skriv ett mejl till mig på marcia.munoz@fn.se

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera