Näringslivets roll i Agenda 2030

De globala målen för hållbar utveckling är en ambitiös universell agenda som ska uppnås fram till år 2030. Det handlar bland annat om att utrota den extrema fattigdomen, uppnå jämställdhet och lösa klimatkrisen. Det är avgörande att alla nivåer av samhället tillsammans arbetar mot samma mål – inte minst näringslivet och den privata sektorn.

Sida har sedan 2013 satsat på att starta Swedish Leadership for Sustainable Development som är ett nätverk av ett tjugotal svenska och svensk rotade företag som tillsammans delar erfarenheter, behov och möjligheter kring hållbar utveckling. I nätverket ingår bland andra företag såsom Ericsson, H&M, ICA, IKEA, Indiska, Systembolaget, Tele2, Volvo m.fl. Tanken är att företagen genom det här nätverket ska gå samman för att visa ledarskap för en hållbar utveckling genom att integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhet i sina affärsmodeller och kärnverksamhet. Läs mer om nätverket här.

13324140_10209644837145809_1808016508_o

Den 27 maj arrangerade Sida ett seminarium om företagens roll i hållbarhetsarbetet. I panelen deltog medlemmar ur nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development. Paneldeltagarna var överens om att utvecklingsagendan och företagens behov att bedriva hållbara affärer ofta går hand i hand.

Under seminariet bjöds även tre företagsrepresentanter upp på scenen för att ge konkreta exempel på hur de arbetar med hållbarhet i sina respektive verksamheter. Det handlade om exempel från samarbetsmodeller företagen skapat och implementerat i flera olika länder med syfte att driva fram fler kollektivavtal till att skapa yrkesutbildningar och kompetensutveckling på plats i de respektive länderna. Se hela seminariet här:

Vilket ansvar och möjligheter har företagen att nå Agenda 2030 tycker du?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera