NordicMUN

Det Nordiska FN-rollspelet, Nordic Model United Nations, gick av stapeln mellan den 26 till 29 oktober. Det var tre intensiva dagar för alla inblandade som resulterade i långa debatter och många initiativ till samarbete länder emellan. På konferensen, som i år hölls i Köpenhamn, deltog fler än 100 delegater med 20 olika nationaliteter. Riktigt lyckad konferens!

NordicMUN är ett FN-rollspel som i år anordnades i samarbete med FN-förbunden i Norden med Svenska FN-förbundet som projektledare. Konferensen hölls på UN City i Köpenhamn, där tio olika FN-organ huserar. Att befinna sig på FN:s nordiska huvudkontor bidrog verkligen till att rollspelet upplevdes ännu verkligare.

UN Photo / Adam Mork

UN Photo / Adam Mork

Två olika kommittéer simulerades under det Nordiska FN-rollspelet nämligen Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet. I Generalförsamlingen fanns 30 länder representerade där man under tre intensiva dagar i huvudsak diskuterade kvinnors rättigheter med fokus på sexuell och reproduktiva hälsa och rättigheter samt barns rättigheter med fokus på kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Debatten var minst sagt livlig och det känns spännande och givande att under så formella omständigheter diskutera dessa viktiga frågor. Säkerhetsrådet, likt verkligheten, bestod av 15 delegationer och i denna kommitté diskuterades frågan om ISIL och Skyldighet att Skydda.

Generalförsamlingen röstar!

Generalförsamlingen röstar!

Tillsammans med vår nuvarande skolpraktikant Sandra Jansson fick vi den stora möjligheten att delta i denna aktivitet som en egen delegation då vi representerade landet Iran i Generalförsamlingen. Varken Sandra eller jag hade tidigare varit del av ett så stort FN-rollspel och det var minst sagt en upplevelse. Även fast vi var lite vilsna i början så lyckades vi komma in i stämning ju mer tiden gick och vi båda tyckte att det var riktigt roligt!

Sandra och jag representerar Iran!

Sandra och jag representerar Iran!

Under dagarna framgick det verkligen hur svårt det kan vara att ta beslut när många viljor ska höras, men även att länder kan enas i sitt gemensamma mål att förbättra världen. Både Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet lyckades tillslut enas om två resolutioner var vilket alla var mycket nöjda med.

Rekommenderar alla att delta på ett FN-rollspel om man har chansen! Man lär sig otroligt mycket om FN-systemet i sig och dess arbetsgång samtidigt som man får öva sig på att uttrycka sina åsikter på ett diplomatiskt men strategiskt sätt. Förutom hektiska debatter under sessionerna fanns även tid för intressanta föreläsningar av bland annat UN Women och UNHCR. Superlyckad konferens!

Svenska FN-förbundet anordnar årligen ett nationellt FN-rollspel för gymnasieelever. Nästa år äger den rum 12-14 april i Örebro. Läs mer om SWEMUN här!

– Marcia

Hela gänget samlat!

Hela gänget samlat!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera