Om Unesco:s utmaningar, utvecklingsmålen och Sveriges roll i den nya agendan

Svenska FN-förbundets informatör Cecilia Nelson intervjuar Marie Hélène Ahnborg, andreman på den svenska UNESCO-delegationen i Paris. Läs om Sveriges roll i den nya utvecklingsagendan och Maries bästa karriärtips!

Headquarters of UNESCO, Paris (UN Photo # 388701)

Headquarters of UNESCO, Paris (UN Photo # 388701)

Unescoär FN:s samarbetsorganisation inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Världsarvslistan är kanske det som Unesco är mest känt för men organisationen arbetar även med vetenskapliga samarbeten och för att stärka civilsamhället. Unesco leds av en generaldirektör med tillhörande sekretariat. Beslut kring program och budget tas vartannat år av Unescos generalfkonferens. Generalkonferensen utnämner då även ledamöter till de olika kommittéerna för Unescos verksamhetsområden samt Unescos styrelse. Fram tills år 2017 är Sverige styrelsemedlem. Varje medlemsland har också en nationell delegation som fungerar som en länk mellan regeringen och nationella myndigheter.

Den svenska Unesco-delegationen har sitt kontor i Paris och det är där jag möter Marie-Hélène Ahnborg, utbildningsråd och andreman på den svenska delegationen. Jag vill veta mer om Unesco och hur Sverige deltagit i framtagandet av utvecklingsagendan. Vad gäller själva utvecklingsmålen så är den svenska Unesco-delegationen nöjda med agendan. Ett diskussionsämne har varit vilken status kulturperspektivet ska ha och vissa länder har önskat att det ska finnas ett specifikt kulturmål. Från svensk sida är vi dock nöjda med kulturfrämjande som en tvärgående aspekt genom agendan och ser positivt på att utbildningsområdet har fått ett eget mål.

Den svenska Unesco-delegationen ser positivt på hur de nya målen tagits fram. Ju större inkludering desto bättre. Då blir implementeringsfasen lättare. En stor skillnad mot Millenniemålen är att den nya agendan är universell och att alla länder kommer att följas upp. Nu hoppas Marie-Hélèneatt världens regeringar klarar av uppgiften att arbeta mot hållbarhetsmålen och att  det ska förankra det globala samarbetet.

– Vi kan lära mycket av länder i tredje världen som har samma problem som vi. Jag hoppas att den nya agendan ska göra att fler förstår att vi har att lära av vad man gör i andra delar av världen.

Som exempelförklarar hon att Sverige, precis som Togo, Tchad och Kina delar problem med rekrytering av lärare till yrkesutbildningar och att locka elever till programmen. Det globala samarbetet skapar möjligheter att ta hjälp av varandras strategier.

För den som vill bidra och arbeta för Unesco tipsar Maire-Hélène om att ansöka om praktik på delegationen. Man kan även söka sig till diplomatprogrammet eller andra internationella frivillig- eller biståndsorganisationer, eller JPO-programmet som SIDA håller i. Det är också meriterande att engagera sig ideellt både på lokal och internationell nivå och att arbeta för svenska myndigheter som arbetar internationellt.

Marie-Hélène Ahnborg har ägnat sitt liv åt utbildningsfrågor, först i Sverige och sedan internationellt. Hon brinner för utbildningsfrågor dels för att det är en del i alla diskussioner kring globala problem men också i glädjen av att se unga människor växa och utvecklas.

Till sist måste jag fråga:
Tror du att vi kommer att lyckas uppnå de nya målen?
–Vi måste tro på att vi kommer att lyckas.

Stort tack för ett spännande möte!

– Cecilia Nelson, informatör Svenska FN-förbundet

Headquarters of UNESCO, Paris (UN Photo # 388702)

Headquarters of UNESCO, Paris (UN Photo # 388702)

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera