Sök vårens praktikplatser!

Är du också intresserad av att jobba med globala frågor, kommunikation eller påverkansarbete och informationsspridning? Här nedan kan du läsa mer om de fem praktikplatser som erbjuds på Svenska FN-förbundet till nästa termin samt nuvarande praktikanters kommentarer. Sök till en av våra praktikplatser idag!

praktikanter_fb

Glada praktikantgänget HT 2015

Två praktikanter till kampanj- och insamlingsverksamheten
Kampanj- och insamlingsteamet på FN-förbundet gör event och kampanjer, insamlings- och medlemsrekryteringsprojekt, kommunikation i digitala kanaler och har kontakt med en stor mängd människor. Våra två praktikanter deltar i alla delar av vårt arbete. Det är ofta kreativ stämning, högt tempo och du får stor inblick i en bredd av kommunikationsarbete. FN-förbundet bedriver en omfattande kampanj- och insamlingsverksamhet som syftar till att öka kunskapen om FN:s arbete och utvecklingen i världen samt samla in pengar till utvalda och särskilt viktiga FN-projekt. Verksamheten berör bland annat FN:s skolmatsprojekt som serverar gratis skolmat till 20 miljoner barn varje år, FN:s arbete för att stärka flickors rättigheter och, FN:s minröjningsarbete samt utvecklingen generellt i världen inom projektet Världskoll.

”Som praktikant har jag fått inblick i många områden och varit en del av verksamheten. Jag tycker det är roligt att ha många bollar i luften och har fått fördjupa mig i projekten Skolmat, Flicka och Minor vilka alla berör viktiga frågor som jag brinner för. Något som också är givande är den kontakt jag har med förbundets föreningar och informatörer. Det känns kul att följa engagemanget ute i landet!” – Pearl Mulkerrins, praktikant ht2015

”I mitt dagliga arbete skriver jag mycket artiklar till Världskolls hemsida och sköter Världskolls facebook, det innebär spännande research och jag lär mig något nytt varje dag! Utöver det är jag också med i många andra intressanta processer så som exempelvis skapandet av ett nytt filmklipp. Det bästa är att jag känner att mina åsikter tas på allvar och att ingen dag är den andra lik!” – Malin Persson, praktikant ht2015

En praktikant till skolverksamheten
FN-förbundet har idag ett nära samarbete med 30 certifierade gymnasieskolor, FN-skolor, som vill utveckla sin globala skolprofil. Tillsammans med skolorna arbetar vi med undervisningsmaterial, föreläsningar temadagar och FN-rollspel. Du som praktikant kommer att bistå skolverksamhetens handläggare med att stärka och utveckla samarbetet med FN-skolorna. Du medverkar i det dagliga arbetet och planerar och genomför aktuella projekt tillsammans med dina handledare. Exempelvis är du med och planerar och arrangerar SweMUN, vårt nationella FN-rollspel, 2016 och är med i utvärderingsprocessen av FN-skolorna.

”Jag har fått vara med och förbereda och ta fram underlag till ett FN-rollspel, NordicMUN, där jag även kommer att vara med som delegat vilket är något jag ser fram emot! Rollspelet handlar om utveckling och säkerhet vilket är frågor jag tycker är särskilt intressanta. Jag har även besökt FN-skolor och påbörjat planering inför ännu ett rollspel, SweMUN, som arrangeras till våren.” – Sandra Jansson, praktikant ht2015

”Under hösten finns en ytterligare praktikplats på skolverksamheten där jag som praktikant är med och arrangerar NordicMUN. Jag kommer att jobba på konferensen och utvärdera den efteråt. Det känns roligt att vara en del av ett projekt från början till slut! Plus i kanten är att jag också kommer åka som delegat till SMUN (http://smun.se/).” – Isabelle Dadvar, praktikant ht2015

En praktikant till Världshorisont, Globalis och fn.se
Globalis är en interaktiv världskarta där användaren själv skapar egna kartor och grafer samt hittar information om länder, konflikter, avtal och mycket mer. Tidningen Världshorisont ges ut av FN-förbundet och skickas till medlemmar och prenumeranter fyra gånger per år. Bevakningsområdet är globala frågor, FN och FN-rörelsen. Dina huvudsakliga uppgifter som praktikant kommer att innebära självständigt arbete med innehållet i Globalis.se, textproduktion och annan assistans åt Världshorisonts redaktör samt assistera förbundets webbredaktör med uppdateringar av fn.se och sociala medier.

”Att få inblick i hur arbetet i en ideell organisation fungerar, att arbeta med globala frågor och faktiskt vara en del av något större känns kul och är något jag tar med mig! Jag har bl.a. intervjuat spännande personer för tidningens räkning. För mig som tycker om att skriva har det varit roligt att på olika sätt arbeta med text!” – Louise Gårdemyr, praktikant ht2015

En praktikant till utvecklingsverksamheten
Du som praktikant får möjlighet att bistå framför allt handläggaren för utvecklingsfrågor att stärka och utveckla förbundets arbete inom utvecklingsområdet. Du kommer att medverka i det dagliga arbetet och planerar och genomför projekt tillsammans med din handledare. En stor del av arbetet handlar om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs vid ett toppmöte i FN i september. Du kommer också bland annat bistå och stödja FN-förbundets unga informatörer, ha kontakt med FN-förbundets föreningar samt planera seminarier.

”Det mest lärorika och roligaste hittills har varit att delta i seminarium och workshops på bland annat Utrikesdepartement och Sida, jobba med bilagan i Svenska Dagbladet, delta på bokmässan i Göteborg, stötta förbundets informatörer och på olika sätt arbeta med de globala målen för hållbar utveckling… listan kan göras lång!” – Liv Bolmgren, praktikant ht2015

Sök vårens praktikplatser! Läs mer här.

– Marcia

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera