Årets SweMUN är igång!

Svenska FN-förbundet anordnar för fjärde året i rad det nationella FN-rollspelet Swedish Model United Nations, SweMUN. Karolinska gymnasiet i Örebro, som är en av landets FN-skolor, är värdskola för årets SweMUN där sammanlagt omkring 170 delegater från hela Sverige deltar.

Generalsekreteraren för SweMUN hälsar alla välkomna!

Generalsekreteraren för SweMUN hälsar alla välkomna!

Vid  öppningsceremonin talade Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som även delade ut priset årets FN-lärare till Magnus Jinnefelt, lärare vid Agnebergsgymnasiet i Uddevalla för hans engagemang och särskilt betydelsefulla insatser för att involvera globala frågor i skolan.

Ett ämne som behandlas av delegaterna på SweMUN är arbetet mot personminor. Fredrik Svensson, lärare vid MSB Sandö, höll en mycket informativ gästföreläsning för upplysa deltagarna om minsituationen i världen och för att spräcka en och annan myt om minor.

Fredrik Svensson föreläser om minor

Fredrik Svensson föreläser om minor

Sexton gymnasieskolor från hela Sverige deltar i årets SweMUN och eleverna är otroligt engagerade och lever sig in i sina roller från dag ett. Förutom arbetet med personminor behandlas även den osäkra situationen i Burundi i Säkerhetsrådet och det FN-avtalet om Agenda 2030 och de nya globala målen för hållbar utveckling i utvecklingsutskottet.

Förhandlingar pågår i Säkerhetsrådet

Förhandlingar pågår i Säkerhetsrådet

För att även engagera övriga elever på skolan satte Svenska FN-förbundet upp en utställning om minor på skolgården. Eleverna fick med ögonbindel försöka ta sig igenom ett minfält utan att trampa på en mina. Utställningen var mycket uppmärksammad av elever och lärare.

Elever trippar över minfält

Elever trippar över minfält

Under dagen fortsätter förhandlingarna och ikväll väntas en finmiddag för alla delegater!

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera