WFUNA’s globala ungdomsforum i Vancouver!

Svenska FN-förbundet, tillsammans med andra FN-förbund i andra länder, är en del av paraplyorganisationen The World Federation of United Nations Associations (WFUNA). Var tredje år anordnas WFUNA’s plenarmöte där de flesta FN-förbunden är representerade och samlas för att diskutera, nätverka och rösta kring organisationens riktlinjer och verksamhet. 

WFUNA’s 41:a plenarmöte ägde rum mellan den 18-22 november 2015, parallellt med WFUNA’s andra globala ungdomsforum. Svenska FN-förbundets representerades på plenarmötet av Aleksander Gabelic (ordförande) och Linda Nordin (generalsekreterare). Själv deltog jag som ungdomsrepresentant på det globala ungdomsforumet!

Hela gänget samlat!

Hela ungdomsgänget samlat!

Under fem dagar samlades 26 unga representanter från 19 länder för att delta på WFUNA’s Globala Ungdomsforum som i år hölls i Vancouver, Kanada. Det var dagar fyllda av intressanta diskussioner, utbyte av erfarenheter, introduktion till WFUNA’s ungdomsverksamhet och olika samarbetsmöjligheter.

Mötessalen för det globala ungdomsforumet

Mötessalen för det globala ungdomsforumet

Vi fick möjlighet att prata med Saskia Schellekens, särskild rådgivare till Generalsekreterarens sändebud för ungdomar, som berättade om hur FN är angelägna att arbeta tillsammans med ungdomar i implementeringen av de globala målen, och att de gärna vill att vi delar med oss om hur ungdomar i våra respektive FN-förbund arbetar med Agenda 2030. En av nyckelmetoderna för att uppnå detta är skapandet av hemsidan Youth Gateway som kommer att möjliggöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte. Hemsidan lanseras i januari 2016.   

Alla de representerade FN-förbund fick hålla en kort presentation om sin verksamhet och hur de arbetar med ungdomar på olika nivåer. Detta var ett mycket givande inslag då man fick chans att ta del av andra FN-förbunds ungdomsverksamhet och vi diskuterade bland annat hur man ökar engagemang bland ungdomar, vilka verktyg man kan använda sig av online samt olika utmaningar som man eventuellt möter.

wfuna gf

WFUNA’s Generalsekreterare tillsammans med några ungdomsrepresentanter

Forumet innehöll även inspirerande föreläsningar av bland annat Douglas Ragan från the Youth & Livehoods Unit for UN Habitat som berättade om hans arbete på UN Habitat och betonade vikten av att främja unga och att arbeta tillsammans. Vi hade även ett möte med WFUNA’s Generalsekreterare Bonian Golmohammadi där vi diskuterade hur WFUNA kan stödja unga nätverk och internationella ungdomssamarbeten.

Marcia röstar till WFUNA's referensgrupp

Marcia röstar till WFUNA’s referensgrupp

WFUNA’s referensgrupp för de kommande tre åren valdes under ungdomsforumet. Först gick vi igenom hur den sittande referensgruppen hade arbetat och vilka tips man kunde bidra med och sedan hade vi en omröstning där två representanter från olika regioner skulle väljas. För Europas del valdes ungdomsrepresentanter från FN-förbunden i Italien och Danmark.

The suspension bridge!

The suspension bridge!

Vilken otrolig resa! Kom tillbaka till kontoret fylld av inspiration och en stor känsla av samhörighet med alla dessa duktiga FN-förbund och ungdomar som varje dag arbetar för en bättre värld! Extra roligt var även att vi trots dessa intensiva dagar fick möjlighet att utforska Vancouver och ta lite del av Kanadas otroliga kultur.

Vill ni veta mer om WFUNA’s internationella ungdomsverksamhet så kan jag tipsa er att läsa mer på WFUNA Youth Network där ni kan läsa mer om hur andra FN-förbund arbetar, hitta länkar till deras blogg och facebook-sida samt få deras nyhetsbrev!

– Marcia

Vackra Vancouver!

Vackra Vancouver!

Middag med ungdomsrepresentanter från Italien, Ryssland och Malaysia

Middag med ungdomsrepresentanter från Italien, Ryssland och Malaysia

Det nordiska gänget - Island, Danmark, Finland och Sverige!

Det nordiska gänget – Island, Danmark, Finland och Sverige!

Passar på att turista lite med andra ungdomsrepresentanter!

Passar på att turista lite med andra ungdomsrepresentanter!

Gruppkram när det var dags att säga hejdå!

Gruppkram när det var dags att säga hejdå!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera