World Humanitarian Summit Global Youth Consultation i Doha

Pernilla Bergström, tidigare ungdomssekreterare, är just nu på väg till en global konsultation för ungdomar i Doha, Qatar. På agendan står diskussioner om humanitära frågor och humanitärt bistånd och syftet är att ungdomar världen över ska få ge sina synpunkter och sin input på dessa frågor inför FN:s humanitära toppmöte nästa år, kallad World Humanitarian Summit. FN-förbundets medlemmar har gett sina synpunkter – läs hennes första inlägg om resan!

Behovet av att se över och effektivisera det humanitära arbetet har aldrig varit större. Över det senaste decenniet har antal människor i behov av hjälp nästan fördubblats och antalet förväntas fortsätta stiga. För att bättre kunna möta detta behov kallade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till ett toppmöte – World Humanitarian Summit.

World Humanitarian Summit
Wold Humanitarian Summit kommer att gå av stapeln i Istanbul i maj 2016. Det är det första toppmötet ”of its kind” och målet är att samla regeringar och humantära organisationer såväl som civilsamhällsorganisatoner och experter. Målet är att tillsammans skapa en ny agenda för framtida humanitära aktioner. Förberedelserna har varit febrila och ett särskilt sekretariat har tillsatts för att anordna toppmötet och för att hålla i regionala och tematiska konsultationer, både vad som kallas för offline (när människor träffas i verkligheten och diskuterar) och online (genom exempelvis digitala enkäter).

Hur FN-förbundet har påverkat
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kommer att släppa en rapport inför toppmötet. Rapporten kommer att baserar på en analys av alla idéer, förslag, rekommendationer och studier som sekretariatet har mottagit i samband med olika i konsultationer och dylikt. FN-förbundens världsfederation, WFUNA, utsåg under försommaren tio globala representanter som fick i uppdrag att hålla egna konsultationer med syfte att få in ungdomars synpunkter i Ban Ki-moons rapport varpå representanterna sedan får åka till den globala konsultationen i Doha.

Med hjälp av engagerade och fantastiska ungdomsmedlemmar så erbjöds ungdomsmedlemmar i Stockholm, Göteborg och Malmö möjlighet att delta i lokala workshops där dessa frågor diskuterades och lokala rekommendationer sammanställdes. Samtliga ungdomsmedlemmar bjöds in till en konsultation som hölls på FN-förbundets kansli i Stockholm. Vi anordnade även en digital konsultation som samtliga ungdomsmedlemmar uppmanades att fylla i för att kunna dela med sig av sina tankar. Alla fantastiska idéer, förslag och rekommendationer för prioriteringar samlades ihop till en rapport som FN:s sekretariat för World Humanitarian Summit mottog under juli månad. Ni som är nyfikna kan läsa den här: https://www.worldhumanitariansummit.org/node/502319

Ett par intensiva dagar fyllda med diskussioner väntar och givetvis kommer jag att dela med mig av mer information, tankar och reflektioner när jag är hemma i Sverige igen!

/Pernilla Bergström

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera