Att rösta – varför ska man bry sig?

Pernilla Bergström praktikant på Svenska FN-förbundet delar med sig av sina tankar från hennes studieresa i Indien och varför vi alla borde rösta!

Rösta.

Ett ord som betyder olika saker för olika individer. Vissa ser det som en självklarhet, som en mänsklig rättighet. Vissa ser det som ett privilegium som inte är förunnat alla. Vissa ser det som rent ut sagt tråkigt eller onödigt. Att vi i Sverige har rätten att gå och rösta, så länge vi är över 18 år, ses av många jag känner som en självklarhet, men även ganska tråkigt och något som tar upp för mycket energi eller tid. Så varför ska vi rösta då? Varför är det viktigt att just DU tar dig till vallokalen när tiden är kommen och lägger din röst?

indien1

Indien kallas ofta för världens största demokrati.

Jag är nyligen hemkommen från en studieresa till Indien. Indien är i dag världens största demokrati och kommer om ett par veckor öppna upp sina vallokaler. Valet kommer att bli det största i världshistorien hittills, med cirka 790 miljoner indier som får rösta. Utav dessa så är runt 120 miljoner röstare förstagångsväljare. På grund av den enorma omfattningen av valet så kommer det att ta en dryg månad att genomföra. 

indien2

Taj Mahal är inte bara en av världens sju underverk – den kan även vara en symbol för det överflöd och lyx de rika i landet lever i.

Det finns dock, inte helt oväntat, flera problem eller komplikationer som ett resultat av denna enorma befolkning och deras rätt att rösta. Eller ska vi kanske istället säga befolkningens tillgänglighet till vallokalerna? Eller ska vi kanske istället säga befolkningens kunskap om situationen i landet och vilken politisk väg som är den rätta, för just dem? Eller ska vi kanske istället säga befolkningens tillit till politiken att lösa medborgarnas problem? Indien är ett oerhört komplext land, som ofta jämförs med EU: ”Indiens 28 delstater är mindre integrerat än EU:s 28 medlemsländer”. Det säger kanske inte lite om djupet och komplexiteten utav landet som är lika stort som en kontinent. Klyftorna inom landet är breda och det finns 21 officiella språk. Trots dess stora skillnader ska Indien alltså inom ett par veckor rösta fram en premiärminister som leder landet i minst fem år framöver.

indien3

Dharavi, Mumbai, är en av världens största slum områden. Drygt 1,5 miljoner människor bor och arbetar på 17 hektar mark.

Vad som slog mig starkast under mina dagar i Mumbai och New Delhi var just klyftorna. Den totala misären möter överflödet och lyxen. Diplomatbyn möter slummen. Avsaknad av mat för dagen möter att ha en egen privatchaufför. Det stora behovet av utveckling och fattigdomsbekämpning var så enormt påtaglig i många områden och det var inte svårt att se landets enorma utmaningar. Den ekonomiska tillväxten som Indien såg under flera år hjälpte hundratals miljoner indier att komma ut ur fattigdom, men det är många kvar. I dag lever 400 miljoner indier på under 8 kr om dagen. Ytterligare 400 miljoner indier lever på under 13 kr om dagen.

Den dagliga utmaningen i att överleva resulterar i ett kortsiktigt tänk där politiken inte har en naturlig plats i vardagen. Att rösta kan kännas oväsentligt när man inte förstår hur det ska kunna göra någon skillnad. Att gå till vallokalerna istället för att hitta mat för kvällen känns inte som en prioritering. Trots att man lever i ett land där val av ledare och riktning på politiken kan ha en livsavgörande effekt på individer och familjer, är det inte en prioritet.

Så varför borde man rösta då? Vad är det som är bra med att tänka långsiktigt? Varför ska vi ta oss tiden att förstå oss på politiken och dess konsekvenser för individen och samhället?

indien4

Mumbai.

Det korta svaret: för att det gör skillnad.
Politik styr länder oavsett om vi vill det eller inte. Politik är väsentligt för utveckling, för fattigdomsbekämpning, för att tackla miljöhot, för utbildning, för att säkerställa en fredlig värld, för att etablera stabila och fredliga relationer mellan länder. Oavsett om vi vill det eller inte så är politiken livsnödvändig för alla, inte enbart de fattiga i slummen i Mumbai. Det måhända att vi inte ser samma problem i vår vardag som invånarna i Indien, men även vi svenskar har en vardag som vi behöver lära oss att möta på bästa sätt. Vi har våra egna problem och utmaningar och politiken är ett utav de redskapen vi har tillhands för att lösa dessa.

Det är därför viktigt att vi alla vågar ta ställning – att alla tar sig tid till att ta ställning. För vet ni vad? Vi kan, i Sverige, ta ställning. Vi lever i ett demokratiskt land där vi alla är väl informerade om våra rättigheter och där valen är lättåtkomliga. Vi har alla nästintill en grundläggande utbildning som hjälper oss att förstå vikten av samhällspåverkan. Vi har även flera kanaler tillhands, om vi vill påverka, även om alla kanske inte vill ta del av dessa kanaler. Många länder runtom i världen erbjuder inte sina medborgare samma chans som Sverige erbjuder sina. Direkt hemkommen från Indien som jag är, vill jag ändå ifrågasätta varför inte alla tar vara på det erbjudandet. Att kunna påverka sin livssituation. Att kunna påverka sitt samhälle. Att kunna påverka sitt land. Allt som krävs av oss är att vi tar oss tid att lägga vår röst på det vi anser oss mest gynnsamt eller vår livssituation mest passande.

Vi har alla en röst – se till att förvalta den i år.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera