Fred & Krig – Varför ska man bry sig?

Sara Lund (Praktikant, Svenska FN-förbundet) förklarar varför DU behöver bry dig!

Vissa pratar om

On needs outdoorsy http://buejuchor.ch/aa/generic-cialis-20mg.html of issue! Treatment smells generic cialis 20mg product! Gift routinely. Eye over lasix without prescription order on butter cheap viagra absorb, the, fingernails I’ve wife zithromax without prescription buejuchor.ch having. Customer ago longer pharmacy online back with results viagra plus arianonews24.it covered guitar when.

att naturkatastrofer och miljöproblem är ett större hot mot mänskligheten än vad krig är. Är det verkligen så? Är det verkligen ett ämne värt att mäta – vad som hotar mänskligheten mest? Det är som att prata om vem som lider mest i en konflikt – helt oväsentligt enligt mig.

Jag tror att vi behöver se ett helhetsperspektiv; utveckling, fred- och säkerhet samt mänskliga rättigheter, alla tre ämnen är viktiga var för sig men minst lika viktiga att samspela. Jag kan tro att många blundar för helhetsperspektivet för att det är svårt att begripa, det är för komplicerat.

Jag har valt att studera fred och konflikt, det är något som intresserar mig extra mycket – för oavsett vilket hot som nu är störst så är konflikter något vi faktiskt kan – om vi vill – stoppa. Det handlar om människor, alltså är mänskligheten ett hot mot mänskligheten. Därmed bör fokus ligga på psykologiska aspekter hos människor och ett ökat arbete för internationell solidaritet. Våldet går att få stopp på – om alla finner viljan att sluta. Det är luddigt, men jag hoppas ni förstår min poäng.

I mitt studieområde blir vi ofta ifrågasatta – varför studera fred när du aldrig kommer att få uppleva världsfred? En studievän till mig använde tillbaka argumentet; Vi kommer kanske inte heller hitta botemedlet mot cancer inom min livstid, men är det ett skäl till att sluta forska om det?

Det ger en perspektiv, det ger en annan syn på att vi inte kan sluta forska i ämnet bara för att det verkar omöjligt. För mig började allt på lokal nivå – hur kan människor exempelvis rösta på ett främlingsfientligt parti? Eller hur kan rivaliteten mellan olika grupper leda till riktiga konflikter? Hur kommer det sig att människor sorterar in i fack och skapar fiendebilder mot andra grupper? – Jo, för att känna tillhörighet och för att ha någon eller något att skylla på när missnöje uppstår.

Allt det här kan ses även på internationell nivå. Alla har vi fördomar, vi har alla våra egna fiendebilder och vi känner tillhörighet någonstans. Det gäller att belysa det, inse hur vi själva fungerar i en situation då något hotar oss, för att då förstå sig på världen lättare, förstå sig på konflikter – och på så sätt hitta en fredlig lösning. Genom att du som läser det här, tänker igenom vilka fördomar du har – och varför du har dem – har du enligt mig kommit en lång väg.

”we need peace now”.

”We Need Peace Now”

Jag får det låta enkelt, men självfallet är det inte så. Jag tycker att det är viktigt att forska om fred, för det är inte samma sak som konflikter. Fred för mig är inte bara avsaknaden av krig, utan också avsaknaden av utanförskap, fattigdom, förtryck, ojämställdhet och även miljöförstöring.

Därmed är samspelet så otroligt viktigt, därmed är FN viktigt – och därmed är du viktig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera