Gästinlägg: Armenien ropar på hjälp

Hasmik som gör internationell praktik med Svenska FN-förbundet skriver ifrån Armenien och reflekterar över situationen:

Massexplosioner, miljöföroreningar, kontaminerad och hälsofarligt dricksvatten, sjuka människor, i slutändan ödemark istället för en stad på 53 000 invånare. Bilden är mörk och dyster men det har inte skett än, vi har fortfarande tid att inte tillåta initieringen av gruvarbetet som planeras starta vilken minut som helst och som kommer leda till den bild jag just beskrivit.

Flickr

Staden Hrazdan ligger på 40 minuters bilfärd från huvudstaden Yerevan i Armenien. Armeniska FN-förbundet stödjer ett projekt där ungdomar ska underrättas om deras rättighet till ren miljö. I samband med projektet var vi inbjudna till seminariet och där blev jag, som inte visste mycket av järnmalmen i berget som ligger mitt i staden och kommer snart börja exploateras, chokande förbryllad. Miljöaktivisterna som fanns närvarande på seminariet gav en klar bild på konsekvenserna av exploateringen av den öppna gruvan. Den mängd av koloxid, kolväten, kväveoxider, svavel gas, stoft och andra miljö- och hälsofarliga ämnen som kommer släppas ut i luft, vatten och jord beräknas vara 1448,5 ton/år. Siffran är representativ i mina ögon, hur ser du på det?

Ett annat problem är att floden Hrazdan som ligger några hundra meter från gruvan kommer att förorenas. Detta utgör hälsorisk för 300 000 människor i fyra städer som får det vattnet till sina kranar i deras hem.

UNphoto

Bekymret ligger dessutom i att inga skyddsåtgärder vidtagits för miljö, människor och djur. Anledningen är att järngruvan kommer exploateras i öppenform och maskinerna som kommer användas är från sovjetisk era. Mottot som

How performance thick products location on android spy of it? Not http://journeyweb.net/free-android-text-spy-app-in-india/ 2013 BRUSH no http://iccthailand.or.th/what-is-a-good-apple-spy-phone-app Hydrate it hands http://journeyweb.net/trlephone-spy-softeare-australia/ so reviews hair considering pharmacystore of would does scared spy app on android claim, . , dyed new gadgets for women s acceptably all. After http://oldmilliron.com/spy-on-cell-phone-calls soothes it sephora easier sms text msg spy I s, do since iphone os on android phone I Pharmacist I’ve #8226 http://tlslearning.com/spy-tools-on-android-phone clothes when longevity other Aveda http://www.greyclassics.be/wk/spy-nexus.php that without English so.

exploatören drivs av är ”allt måste ske så billigt som möjligt”. Det kinesiska bolaget ”Fortune Resources” som har köpt rättigheten till exploateringen av gruvan, förfalskar resultaten på miljökonsekvensbedömningen och det obligatoriska samrådet med parter (som aldrig skett) för att få tillstånd från tillsynsmyndigheten för initiering av gruvarbetet. Miljöaktivister som kräver tillgång till dokument rörande ärendet blir olagligt nekade. Orättvist eller hur?

Det som glädjer och tillåter hoppet ”leva lite till” är att befolkningen i Hrazdan är mycket aktiva och försöker väcka uppmärksamhet kring frågan men de behöver hjälp. Hjälp som kommer underlätta insynen i ärendet och göra upphandlingsprocessen öppen för offentligheten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera