Gästinlägg: För att förändra världen måste vi förstå världen

Mitt namn är Fredrik Segersteén och jag studerar det samhällsvetenskapliga mastersprogrammet med inriktning statsvetenskap vid Lunds Universitet. Just nu genomför jag min praktik på Svenska FN-förbundet jag har fått äran att få arbeta med hemsidan Globalis och uppdatera alla dess artiklar (cirka 400-500 artiklar) under praktiken. Jag tänkte i detta blogginlägg fokusera på hur viktig korrekt information är för engagemang.

I mitt arbete med Globalis har jag varit tvungen att absorbera, filtrera, prioritera och presentera tonvis med information. Det har varit en utmaning att på ett effektivt sätt gå igenom massor av information. Resultatet har varit att jag blivit något av en informationstomte här på kontoret.

Peacekeeping - MINUSTAH

Information är en viktig aspekt i vårt samhälle, men det är lätt att vi matas med felaktig fakta. Ta till exempel händelserna under den arabiska våren. Massor av information från ländernas regeringar, oppositionsgrupper, utomstående aktörer och många andra aktörer sändes ut i världen och det är än idag svårt att presentera den sanna historien (om det ens finns en sådan sak som en sanning eller ens ett orsakssamband).

Därför är det viktigt att vi använder oss av information från trovärdiga källor och här spelar FN en mycket viktig roll. Millenniemålen är en av de häftigaste sakerna som FN har lyckats få igenom eftersom detta är mål som är konkreta och mätbara. Varje år sammanställer FN massvis med statistisk data och flera rapporter publiceras årligen. Senast så presenterade UNFPA (FN:s befolkningsfond) sin rapport State of the world population för år 2013 med fokus på tonårsgraviditeter. Det var ingen direkt upplyftande läsning (då situationen för många unga flickor och kvinnor är förfärlig i världen), men informationen som presenterades i rapporten är ovärderligt för oss alla. Med hjälp av rapporten vet vi hur vi kan tackla problematiken med tonårsgraviditeter eftersom vi vet vad det är som orsakar tonårsgraviditeter (dålig utbildning, svag ställning för kvinnor, religiösa och kulturella normer osv.).

Peacekeeping - UNMIS

Det är så många saker som slåss för vår uppmärksamhet och i vissa fall förekommer rena felaktigheter. Om vi okritiskt tar åt oss all information som vi får matad till oss förlorar vi möjligheten att arbeta på ett effektivt sätt för de saker som behöver vår tid. Således är det viktigt för oss alla att vi lär oss om världen så vi vet vad som är korrekt och vad som är fel. Genom att vi arbetar med att informera det svenska samhället att världen faktiskt blir bättre och att vi gör skillnad så kanske vi får en positivare syn på omvärlden. Det börjar dock med oss själva. Vi måste alla börja lära oss mer om världen så att vi kan göra världen till en bättre plats.

Ett sätt som du kan öka din kunskap om världen är att använda hemsidan Globalis. Där kan du läsa om länder, konflikter, avtal och mycket mer. Ett tips är att kolla på de olika satellitbilderna som ger en intressant jämförelse över ett område mellan två olika tidpunkter. Min förhoppning är att du tar åt dig den informationen som finns tillgänglig på Globalis och andra trovärdiga källor och använder dem i ditt arbete. För om vi vill förändra världen så måste vi förstå världen. Annars finns det risk att vi lägger vår energi på meningslöst arbete som mynnar ut i ingenting.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera