Gästinlägg: Millenniemålsambassadören Caroline

Mitt namn är Caroline B. Möller och jag är 21 år gammal. Jag bor i Helsingborg men studerar statsvetenskap på Lunds Universitet. Sedan flera år tillbaka har jag varit aktiv i UNg Helsingborg men för 1,5 år sedan blev jag ordförande. Jag sitter även med i Helsingborgs FN-förenings styrelse.

Namnlöaas

Förra året fick jag äran att bli millenniemålsambassadör. När jag sökte till uppdraget visste jag inte helt och hållet vad det innebar men jag tänkte att det kanske skulle passa mig som redan var engagerad i min lokala FN-förening. Under tre dagars tid blev jag och 16 andra utbildade uppe i Stockholm. Där fick vi mer insikt om vad vi hade för möjligheter som millenniemålsambassadörer. Jag började drömma om stora projekt och tänkte minsann se till att de blev till verklighet. Bland annat funderade jag på att, tillsammans med två andra millenniemålsambassadörer, hålla en fotbollscup med lag från Lund, Malmö och Helsingborg. Fotbollscupen skulle dels syfta till att samla in pengar till en av FN:s kampanjer men den skulle även bli en plattform för oss millenniemålsambassadör att upplysa och informera kring millenniemålen och post 2015-processen.

Men när jag kom hem till Helsingborg insåg jag snabbt att den idén tyvärr inte var genomförbar på grund av studier och andra projekt tillsammans med min FN-förening. Istället började jag se mig omkring, vad hade jag för möjligheter? Det föll sig naturligt att jag, tillsammans med UNg Helsingborg, skullehålla i någon aktivitet.

Naggmnlös

Det absolut mest positiva med att vara millenniemålsambassadör är all den kunskap jag har fått. Med den kunskapen kan jag lära vidare. Med stöd ifrån Svenska FN-förbundet har jag haft alla möjligheter att genomföra de projekt jag velat.

Mitt höstprojekt bestod i att på FN-dagen, den 24 oktober, stå centralt ute i Helsingborg med tält, bord, information och en lek som jag valt att kalla ´millennierören´. Syftet var väldigt enkelt. 1. Väcka intresse, 2. Upplysa, 3. Visa att den enskilda människan kan påverka. Det stod åtta plaströr uppsatta, där var och en av rören stod för ett millenniemål. Helsingborgarna fick komma fram och lägga EN boll i det rör/ mål de fann absolut viktigast i världen. 130 deltagare hade vi och det mål som röstades fram som ”viktigaste” var millenniemål ett; Utrota fattigdom och hunger.

Det är kanske inte så förvånansvärt om jag berättar att mitt drömjobb är en anställning någonstans i FN:s enorma nätverk. Jag skulle gärna vilja bli projektledare av något slag, inom Svenska FN.  Många av mina vänner drömmer om att sitta i FN:s generalförsamling medan jag drömmer om att få driva frågor framåt i Sverige. Mina hjärtefrågor är utbildning och jämställdhet. Två frågor som inte bara berör Sverige men även hela världen.Namnlggös

I vår ska jag arrangera en stor seminariekväll tillsammans med min FN-förening. Till denna kväll ska jag föreläsa om millenniemål 3; Öka jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi även hyrt in en klimatföreläsare som kommer att tala om hållbar utveckling, som är millenniemål 7. Denna kväll syftar till att väcka intresse och ge vidare kunskap om två väldigt viktiga ämnesområden.

Avslutningsvis vill jag promota engagemang. Med ett engagemang kommer man långt. Mitt tips till er som vill få en plattform att tala igenom, sök till millenniemålsambassadör. Där finns ett helt nätverk med människor som brinner för utvecklingsfrågor.

”Alla kan inte göra allt, men alla kan göra lite.”

Namnlösk

Är du också sugen på att bli millenniemålsambassadör?
Just nu rekryterar Svenska FN-förbundet nya ungdomar till hedersuppdraget!

Information och anmälan finns på www.fn.se/millenniemalsambassador
För frågor kontakta Pernilla på pernilla.bergstrom@fn.se

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera