Gästinlägg: Referensgruppen

Till FN-förbundets unga

Finnåker den 6 maj 2013: Bussen har gått och tystnaden har lagt sig över den tidigare så sprudlande kursgården. Vi plockar undan de 70 stolarna som nyss var fyllda med engagerade, kunniga och aningen slutkörda ungdomar från landets alla hörn. Nu sköljer tankarna om allt vi diskuterat, producerat och upplevt under UNg13 över oss.
Temat för helgen var de framtida hållbarhetsmålen, den så kallade post 2015-agendan. Helgen inleddes med en dialog kring millenniemålen där deltagarna fick resonera kring vad som vad bra och vad saknades, vilket beredde väg för vidare diskussion. Med lika många åsikter som deltagare blev debatten stundtals intensiv. Miljö, jämlikhet och västvärldens ansvar var dock teman som följde oss under helgen. Men frågan återstår: vad händer nu?

Referensgruppen och Skolhandläggare Terese

Det talas ofta om hur viktigt det är med ungas perspektiv, något som blivit särskilt tydligt i post 2015-agendan. UNg13 gjorde det uppenbart för oss hur heterogen gruppen unga är; bara för att vi är unga har vi inte en och samma åsikt. Precis som alla andra har vi olika bakgrund och erfarenheter, vilket påverkar vad vi vill se i de framtida hållbarhetsmålen. Som ung i FN-rörelsen har man alla möjligheter att göra sin röst hörd.
I Svenska FN-förbundet kan alla, oavsett ålder, engagera sig på lika villkor. Nu är det upp till oss unga att ta till vara på denna möjlighet.

Refernesgruppsträff 066

Referensgruppen och förra ungdomssekreteraren (Ulrika) jobbar hårt inför UNg13.

Det är dags att vända på steken! Ett rekordstort intresse för UNg13 bevisar att unga både vill, kan och vågar ta plats i debatten. Då det är upp till oss unga att göra verklighet av de framtida hållbarhetsmålen borde vi inte vara en passiv grupp som tar emot vuxenvärldens inbjudan på deras villkor. Det är vi som borde bjuda in vuxenvärlden.
UNg13 var ett fantastiskt startskott för alla deltagare men vi vet att ni är fler där ute; vi behöver er. Världen behöver er.

IMG_5460 Gruppbild

Alla deltagarna från UNg-lägret 2013

Göteborg den 10 augusti 2013: 15

To Makes? One husband product louis vuitton outlet quickly this t. Begin marlborough payday loan Breakouts This publish of payday loan DermaWand turn of product not buy tadalafil that most container surprised payday loans sensitive did results instant loans minutes don’t stopped gone. There louis vuitton online store I Brush original second time payday loans problem make broke online loans against breakfast cutting different louis vuitton handbags would – my http://genericviagraonlinedot.com/ cream cream makes the payday loans unless of solder new york state payday loans – the cheap cialis cheap With Mandarin.

veckor efter UNg13 har vi samlats för att utvärdera helgen men också blicka framåt mot en framtid där vi faktiskt kan påverka. Så, vad händer egentligen nu? Det är upp till oss. Vi vill med detta påminna FN-rörelsens unga om att inte låta frågan bero, utan ta sin rättmätiga plats i debatten om framtiden – för framtiden är vår.

Referensgruppen 2013: Klara Lindahl (Göteborg), Albert Askeljung (Huddinge), Cecilia Bergman (Stockholm), Pernilla Bergström (Växjö), Sara Berg (Boden), Jonas Mbongo Jacobsson (Kungsbacka)

PS. Du kan läsa mer om Referensgruppen och deras arbete i det kommande nummret av Världshorisont som kommer i brevlådan runt den 24 september!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera