Gästinlägg: Ta tillvara på de unga i Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en fantastisk plattform för den som är intresserad av internationella frågor om utveckling, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet samt mycket mer. Alla med intresse är välkomna och det tycker vi är den stora glädjen med förbundet. Alla är välkomna!

Vi vill dock lyfta en fråga som diskuteras flitigt bland förbundets unga medlemmar, nämligen frågan om ett ungdomsförbund. Detta är ingen ny fråga, utan har diskuterats länge. När vi har pratat med unga inom förbundet har denna fråga ofta lyfts som en av de viktigaste för många medlemmar, till exempel under UNg-helgen.

Ofta pratas det om att ungdomar ska och borde engagera sig i de globala problem vi ser idag, då det är vi som är ”morgondagens ledare”. Vilket stämmer – ungdomar idag borde med all rätt få en stor plats när det gäller diskussioner om de globala trenderna vi ser som kan påverka oss i framtiden.

Ett ungdomsförbund skulle innebära flera fördelar för förbundets unga medlemmar. Man skulle bland annat kunna gå med som medlemsorganisation i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) – något många medlemmar har påtalat. I dagsläget tappar förbundet många medlemmar på grund av att de inte kan engagera sig i LSU genom FN-förbundet.
En annan fördel är flexibiliteten. I dagsläget kan man göra mycket som ung i förbundet i och med projektstöd och kunnig personal, men vi tror att ett ungdomsförbund skulle innebära en mer flexibel och öppen plattform för ungas engagemang och utveckling. Vi vill ju ta vara på de unga medlemmarna och ha kvar dem inom förbundet så länge som möjligt. Om förbundets unga fick en större plats och frihet att bestämma skulle det bidra till ett längre medlemskap. Men framförallt så skulle ett etablerat ungdomsförbund inte bara ge fler möjligheten till ett bredare engagemang, det hade också visat på att FN-förbundet förstår vilken tillgång ungdomar är, och att de välkomnas med öppna armar. Ett etablerat ungdomsförbund hade visat på att FN-förbundet inser styrkan vi ungdomar kan ge i debatten, och att vi behövs redan idag för att lösa de problem vi ska få stå till svars för i framtiden.

Vi vill inte att ett ungdomsförbund till FN-förbundet skulle gå samma väg som Röda Korsets ungdomsförbund och bryta sig loss från moderförbundet, utan vi vill endast att de unga ska få en större möjlighet att påverka och utvecklas. Ett ungdomsförbund som är en del av moderförbundet men med möjligheten att stå på egna ben. Ett mer konkret exempel på hur ett ungdomsförbund på bästa sätt skulle ta till vara på det unga engagemanget skulle vara inrättandet av en permanent ungdomssekreterare. På så sätt skulle man få en kontinuitet och erfarenhet som medlemmarna kan luta sig mot.

Frågan om ett ungdomsförbund måste diskuteras och förankras hos alla medlemmar i FN-förbundet och ett beslut om detta ska ske i en demokratisk anda. Därför kommer vi som vill se detta bli verklighet fortsätta att driva denna fråga och lägga fram en motion om detta inför nästkommande förbundskongress.

Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Albert på askeljung.albert@gmail.com eller 076-281 46 77.

Med vänliga hälsningar,
Albert Askeljung, Huddinge FN-förening och Pernilla Bergström, Växjö FN-förening
Medlemmar i Referensgruppen 2013

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

En reaktion på “Gästinlägg: Ta tillvara på de unga i Svenska FN-förbundet

  1. Pingback: Ungt engagemang och miljökonferens | Albert Askeljung

Kommentera