Jämställdhet är en mänsklig rättighet

Ellie Al-Kahwati som gör praktik på Svenska FN-förbundet delar några ord om internationella kvinnodagen som ägde rum i helgen:

Internationella kvinnodagen inträffar varje år den 8 mars. På denna dag uppmärksammas ojämställdhet och kvinnors situation på en rad olika vis runt om i världen. Dagen grundades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen, där Clara Zetkin var initiativtagare. Syftet var att hylla kvinnorörelsen och att främja kampen för kvinnors rösträtt. Efter historiens första internationella kvinnokonferens som hölls i Mexiko 1975 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag. Internationella kvinnodagen gick därmed från att ha varit en socialistisk kampdag till att bli en officiell politisk obunden FN-dag.

Mycket har hänt de senaste 100 åren men att vi fortfarande uppmärksammar denna dag visar att det finns en hel del kvar att göra när det kommer jämställdhetsarbetet. Över hela världen pågår en systematisk diskriminering av flickor och kvinnor. För att förbättra livsvillkoren för alla världens flickor och kvinnor måste arbetet ske på samhällets alla nivåer och involvera alla människor. Jämställdhet är en mänsklig rättighet och att stärka flickors och kvinnors rättigheter är en förutsättning för hållbar och långsiktig utveckling.

31350 UN Photo-John Isaac

8 mars är en dag som belyser bristen på jämställdhet. Men arbetet för alla människors lika rätt till ett fullvärdigt liv måste pågå alla dagar om året. Svenska FN-förbundet arbetar varje dag för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter. Genom kampanjen Flicka samarbetar FN-förbundet med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och stödjer deras arbete i Afarregionen i Etiopien i syfte att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera