Koll på: Göteborg FN-förenings ungdomssektion

Under kommande veckor har vi en blogg-serie på UNgbloggen, som heter ”Koll på”. Den är till för att uppmärksamma både FN-föreningarnas arbete och människorna bakom. Idag får vi träffa Göteborg FN-förenings ungdomssektion genom Anna Hagberg som är ungdsomansvarig/ordförande i ungdomssektionen och Linnea Krantz som är vice ordförande i ungdomssektionen.

Namn: Anna Hagberg, ungdomsansvarig/ordförande ungdomssektionen

–    Hur kommer det sig att du började engagera dig i Svenska FN-förbundet?

För två år sedan åkte jag till Rom i ett halvår för att studera ekonomi. Min lärare i ”Public speaking” inspirerade mig mycket under min vistelse i Italien. Hon var amerikansk diplomat och fick det att verka som ett fantastiskt yrke. Jag bestämde mig således för att satsa på ett framtida diplomatyrke. FN kändes därför som ett ganska självklart val att engagera sig i.

–    Hur föddes ditt engagemang?

Jag har länge varit intresserad av olika religioner, trosuppfattningar och kulturer samt konflikter som uppstår till följd av dessa. Mitt intresse vidgades ytterligare när jag i somras jobbade på banken SEB i Lettland då jag förstod att det egentligen inte är det ekonomiska arbete SEB hade att erbjuda mig som var av största intresse utan snarare relationen mellan länderna och missförstånd som kan uppstå till följd av olika historia och bakgrund.

 

Namn: Linnea Krantz, vice ordförande ungdomssektionen

–    Hur kommer det sig att du började engagera dig i Svenska FN-förbundet?

Världen i sig har alltid fascinerat mig och ledde mig till valet att påbörja min nuvarande utbildning – kandidatprogrammet i globala studier på Göteborgs universitet. Det visade sig att skolbänken inte räckte till, utan jag ville lära mig och arbeta mer med globala frågor även på fritiden. Jag tog kontakt med ungdomsansvarig för Göteborgs FN-föreningoch det har jag därefter inte ångrat en sekund!

–    Hur föddes ditt engagemang?

Mitt engagemang för globala frågor har vuxit sig starkare och starkare med åren. Världen visade sig inte vara så enkel som jag uppfattade den som en liten flicka i en trygg småstad i Småland. Resor och möten med människor, i och utanför Sveriges gränser, har fört med sig att min tro på ett globalt samarbete är nödvändigt för att världen ska kunna bli en vacker plats för alla.

a

Styrelseledamöterna Oskar, Klara och Tua på besök på Hulebäcksgymnasiet i Göteborg

Gemensamma svar:

–    Vilken/vilka frågor är viktigaste för er förening att driva?

Göteborg FN-förenings ungdomssektion vill att det ska finnas möjlighet för alla våra aktiva medlemmar att engagera sig i just den frågan de brinner för; därför finns det ingen fråga som är viktigare än någon annan. Gemensamt med moderstyrelsen är dock för detta verksamhetsår att samla in pengar till kampanjen Skolmat blir kunskap, vilken vi därmed kommer fokusera på lite extra.

–    Berätta vad som händer i er förening?

Sedan ungdomssektionen kom igång igen tidigt i höstas har det varit fullt ös! Olika projektgrupper har bildats för att driva diverse frågor med fokus på bland annat miljö, mänskliga rättigheter och genus. Sektionen har även arbetat med att bygga långsiktiga samarbeten med andra liknande organisationer samt skolor i Göteborg. Detta har gjorts genom att hålla föreläsningar och informera om föreningens verksamhet. Just nu ligger även fokus på att tillsammans med läkarstudenter på Göteborg universitet att arrangera Aids-loppet som kommer gå av stapeln i september. All insamling går då till Skolmat blir kunskap.

–    På vilka sätt kan man engagera sig i er förening?  

Engagemang är det vi alla i ungdomssektionen har gemensamt och hos oss kan du få använda just ditt sådant på en massa sätt! Tycker du något av de projekten som nämnts ovan verkar extra intressant? Eller kanske har du nya tankar kring hur vi kan arbeta med FN-relaterade frågor?I så fall tycker vi och alla fantastiska ledamöter i Göteborg FN-förenings ungdomssektion att du ska höra av dig till oss.

Läs mer här: http://www.fn.se/engagera-dig/engagera-dig/foreningar/goteborgs-fn-forening/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera