Koll på: Helsingborgs FN-förening

Under kommande veckor har vi en serie på UNgbloggen, som heter ”Koll på”. Den är till för att uppmärksamma både FN-föreningarnas arbete och människorna bakom. Idag får vi träffa Caroline Backman Möller som är ledamot i Helsingborgs FN-förening och Millenniemålsambassadör på Svenska FN-förbundet.

–           Hur kommer det sig att du började engagera dig i Svenska FN-förbundet?

Jag kom i kontakt med Svenska FN- förbundet då jag vid en B-kurs i Malmö hörde arrangörerna prata om millenniemålsambassadörer. Kursen jag gick på var väldigt lärorik och om jag inte minns fel talade de en del om just millenniemålen. Jag gick hem och tittade på SFN:s hemsida och sökte till millenniemålsambassadör, vilket jag sedan också blev antagen till.

–           Hur föddes ditt engagemang?

Mitt engagemang föddes när jag gick i årskurs två på gymnasiet. Några elever som gått på min skola tidigare hade startat en UNg FN-förening i Helsingborg och på så vis fick jag upp ögonen för den lokala verksamheten. De höll i en hel del kreativa projekt och jag blev lockad att hänga på.

–           Vilken/vilka frågor är viktigaste för er förening att driva?

Vår förening har satsat mycket resurser på att samla in till FN:s kampanjer, ”FLICKA, SKOLMAT BLIR KUNSKAP och RÖJ EN MINA”. När vi utformar nya projekt försöker vi ha i minne hur vi ska kunna koppla evenemanget till FN:s kampanjer. Vi lägger nog mest fokus på barns- och flickors rättigheter.

–           Berätta vad som händer i er förening?

Just nu håller vi att planera till sommarens aktiviteter. Vi ska med på en festival i Helsingborg med tält och aktiviteter. Ännu är det inte helt spikat exakt vad vi ska göra på plats men det klarnar ju närmare vi kommer augusti.

–           På vilka sätt kan man engagera sig i er förening?  

Det bästa sättet för en ny medlem att engagera sig är att komma på våra möten. Vi har möte ungefär en gång varannan vecka. Där planerar vi vår verksamhet och brukar passa på att käka en pizza ihop eller två.

Namnlöaas

Vill du också uppmärksamma din FN-förening och ert arbete? Hör av dig till: Martin.Holmberg@fn.se  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera