Koll på: Lunds FN-förening

Under kommande veckor har vi en serie på UNgbloggen, som heter ”Koll på”. Den är till för att uppmärksamma både FN-föreningarnas arbete och människorna bakom. Idag får vi träffa Hannes Guggenheimer som är ungdomsansvarig i Lunds FN-förening.

– Hur föddes ditt engagemang och  hur kommer det sig att du började engagera dig i Svenska FN-förbundet?

Mitt intresse för såväl Svenska FN-förbundet som omvärlden i stort väcktes under mitt första år på gymnasiet. Jag hade då en oerhört inspirerande lärare i samhällskunskap som verkligen brann för mänskliga rättigheter och trodde på att FN var lösningen på merparten av världens problem. Detta engagemang smittade av sig på mig som snart införlivade FN:s visioner i mitt eget tankesätt. Jag insåg snabbt att det optimala sättet att arbeta med dessa essentiella frågor var genom FN-förbundet varpå jag, tillsammans med två andra elever på skolan, sådde fröet till det som skulle komma att bli Gymnasieskolan Spykens FN-förening. Sedan var steget inte långt till att engagera mig lokalt i Lunds FN-förening såväl som på ett nationellt plan via Svenska FN-förbundet.

– Vilken/vilka frågor är viktigaste för er förening att driva?

I Lunds FN-förening har vi ofta ett metatema under året kring vilket alla projekt kretsar. Förra året så lade vi väldigt mycket fokus på flickors rättigheter och arbetade med Svenska FN-förbundets kampanj Flicka. Året dessförinnan låg fokus på kampanjen skolmat blir kunskap. I år verkar det som om vi kommer att arbeta för att optimera romers rättigheter.

– Berätta vad som händer i er förening?

Just nu planerar vi, som tidigare nämnt, kring årets metatema. Som ungdomsansvarig kommer jag försöka samköra något projekt tillsammans med Malmös och Sydvästra Skånes FN-förenings ungdomssektioner, då detta varit mycket givande för alla inblandade parter när vi gjort det tidigare.

– På vilka sätt kan man engagera sig i er förening?  

Vi har öppna styrelsemöten så alla är välkomna att komma förbi för att se om vårt arbete är något de vill vara en del av. Man kan givetvis även komma till de föreläsningar och seminarium vi anordnar på en regelbunden basis. Håll utkik efter affischer, annonser i tidningen samt vår facebooksida: https://www.facebook.com/pages/Lunds-FN-f%C3%B6rening/164765126894238?fref=ts

hannes

Hannes Guggenheimer

Vill du också uppmärksamma din FN-förening och ert arbete? Hör av dig till: Martin.Holmberg@fn.se  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera