Koll på: Sydvästra Skånes FN-förening

Under kommande veckor har vi en serie på UNgbloggen, som heter ”Koll på”. Den är till för att uppmärksamma både FN-föreningarnas arbete och människorna bakom. Idag får vi träffa Isatou Bah som är ungdomsansvarig i Sydvästra Skånes FN-förening

Hur kommer det sig att du började engagera dig i Svenska FN-förbundet?

Jag såg det som ett bra sätt att lära mig mer om FN och dess arbete samt att träffa andra människor som är intresserade av FN:s arbete. Dessutom arbetar FN med en rad frågor som intresserar mig och som jag vill arbeta med i framtiden.

Hur föddes ditt engagemang?

Det var i samma veva som COP 15 precis hade avslutats och inte riktigt levt upp till förväntningarna. Vid den tidpunkten blev miljön en hjärtefråga för mig men under åren har mitt intresse utvecklats och omfattar idag fler frågor än miljön.

Vilken/vilka frågor är viktigaste för er förening att driva?

Vår förening har nära kontakt med Malawi så genom åren har vi bistått med lärarlöner, skolmaterial, vi har byggt en brunn och just nu har vi åtagit oss ansvaret att bygga en mottagning för barnmorska och distriktssköterska. Vårt fokus ligger på barn och deras välfärd.

Berätta vad som händer i er förening?

Föreningen arbetar kontinuerligt med Malawi. Vi i ungdomssektionen planerar just nu ett evenemang för att sprida kunskap om vad FN gör. Detta är vårt första evenemang. Utöver det har vi möten där vi gör olika aktiviteter som har med FN att göra.

På vilka sätt kan man engagera sig i er förening?

Som ungdom kan man vara med i vår nystartade ungdomssektion där vi planerar evenemang och gör olika aktiviter. Vi håller till på gymnasiet och man kan alltid förvänta sig ett givande möte och god fika!

För mer info om vårt arbete i Malawi kan du besöka: http://www.fn.se/engagera-dig/engagera-dig/foreningar/sydvastra-skanes-fnforening/projekt/

Namnliiiös

Isatou Bah

Vill du också uppmärksamma din FN-förening och ert arbete? Hör av dig till: Martin.Holmberg@fn.se  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera