Unesco-konferensen ”Man and Biosphere” i Jönköping

Karolina Lidsell från Jönköpings FN-förening berättar om Unesco-konferensen ”Man and Biosphere”.

Mellan den 10-13 juni var Unesco:s globala råd ICC, International Coordination Council, på plats i vackra Jönköping för sin årliga konferens ”Man and the Biosphere” som arrangeras vartannat år. Vanligtvis förläggs mötena i Unesco:s högkvarter i Paris, men i år fick Jönköping vara stolt konferensarrangör. Detta mycket tack vare att biosfärområdet Östra Vätterbranterna valts in som ett av de 621 biosfärområden i världen och det femte i Sverige.

Namnlaös

Intressanta diskussioner och samtal pågår

Unescoprogrammet Man and Biosphereprogramme (MAB) inrättades 1970 för att förbättra relationen mellan människan och miljön. Ett biosfärområde eller biosfärreservat är ett verktyg i det svenska naturvårdsarbetet och omfattar större landskapsavsnitt med höga naturvärden där man arbetar med bevarande och utveckling. Biosfärområden ska på så sätt fungera som modellområden för hållbar utveckling.Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur och är ett av de ursprungliga fackorganen sedan FN bildades 1945.

Namnlös

Delegater från olika delar i världen samt ambassadörerna Emilie Lindström och Sofia Mild längst ut till höger

MAB-konferensen, som är en av de största som anordnats i Jönköping, lockade inbjudna delegater från världens olika hörn och det var fler än någonsin som deltog under mötesveckan. De var över 230 delegater representerade från 50 olika länder som tillsammans möttes för att diskutera och ta beslut kring bland annat nya biosfärområden, satsningar på forskning och internationell samverkan samt vilka strategiska hållbarhetsfrågor som ska prioriteras under kommande år.
Under mötesveckan fanns det även en hel del aktiviteter runt omkring i Jönköping som både delegaterna och allmänheten fick delta i, bland annat fanns en lokal matmarknad, hantverksutställningar, klädbytardag, fågelskådning, utflykter till biosfärområdet och en massa annat skoj. Man valde att aktivt lyfta fram viktiga lokala frågor som lokalproducerad mat, hållbar energiproduktion och områdets förutsättningar att bli en förebild för miljövänlig utveckling av turismen.

Namnlöas


Den före detta generalsekreteraren och Jönköpingsbon Dag Hammarskjöld vakade över mötet

För att en sådan här stor internationell konferens med tillhörande aktiviteter ska gå runt krävs det att många ställer upp och hjälper till. Några av oss i den lokala FN-föreningen i Jönköping var såklart på plats under mötesveckan i uppdrag som ambassadörer för Högskolan i Jönköping, väl där fick vi hjälpa till och ta del av Unesco:s arbete och gå på intressanta föreläsningar samtidigt som vi hade intressanta samtal och diskussioner med deltagande delegater. Ett gyllene tillfälle att knyta kontakter med hela världen!
Östra Vätterbranterna lyfts fram som en modell och källa för inspiration för andra biosfärområden och mötesveckan var väldigt uppskattad av både deltagare och allmänheten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera