Ungdomsansvarigträffen 2013

En helg som samlade ett 20-tal ungdomar från hela Sverige för att utbyta tankar om sin roll som ungdomsansvarig samt knyta kontakter och dela idéer. De som deltog var både nyfikna och nya i FN-rörelsen till de mer erfarna.

Utbildningshelgen började med ett studiebesök på Utrikesdepartementet där vi fick träffa anställda från enheter så som:

MENA – Mellanöstern och Nordafrikaenheten
SP – Enheten för Säkerhetspolitik
NIS – Enheten för Nedrustning och Icke-spridning
MU – Enheten för Multilateralt Utvecklingssamarbete
KC – Enheten för Konsulära och Civilrättsliga ärenden

IMG_6797

Emilia Strömsten på Enheten för Konsulära och Civilrättsliga ärenden

IMG_6791

Åsa Hjelt på Mellanöstern och Nordafrikaenheten

IMG_6795

Maria Linderyd på Enheten för Nedrustning och Icke-spridning,
Joakim Vaverka på Enheten för Säkerhetspolitik

IMG_6802

Oscar Schlyter på Enheten för Multilateralt Utvecklingssamarbete
Joakim Vaverka på Enheten för Säkerhetspolitik

Efter besöket gick vi till Svenska FN-förbundets kansli och fortsatte dagen med givande föreläsningar från personal på kansliet, däribland fick deltagarna lära sig mer om FN-förbundets kampanjer, Världskoll och organisations- och föreningslivet. Dagen avslutades sedan med pizza och mingel sent in på kvällen!

IMG_6817

Julia Gerestrand som är kampanjansvarig informerade om våra tre kampanjer: Skolmat blir kunskap, Flicka och Röj-en-mina.

IMG_6823

Anders Sylwan som är projekthandläggare för ”Världskoll” och pratade varmt om detta och dess funktioner

Dagen efter körde vi på direkt med workshops runt ungdomsansvarigrollen och om ungdomssektionen. Under dagen fick vi också höra vår biträdande generalsekreterare Jens Petersson prata om FN-förbundet och aktuella FN-frågor samt vår handläggare för utvecklingsfrågor Berith Granath som informerade om Millenniemålen och Post-2015. Dagen rundades av med projektplanering och idéverkstad, där många goda och kreativa idéer och projektplaneringar kom fram!

IMG_6926

Djupa diksussioner om rollen som ungdomsansvarig pågick under helgen

IMG_6900

Mätta och belåtna spatserar gänget tillbaka till FN-förbundets kansli

IMG_6880

En av grupperna som presenterade sina tankar efter långa diskussioner

Nästkommande dag var den sista under ungdomsansvarigträffen och den fokuserade på att återkoppla och reflektera över helgens aktiviteter. Marie Malm som är vår insamlingsansvarige kom förbi och pratade om insamling. Och det sista vi gjorde var att prata om hur vi tar med oss energin och idéerna ut till de lokala FN-föreningarna och fortsätta att jobba och sprida vårt engagemang.

IMG_6952

Storartade planer hade grupperna under projektplaneringen

Sist men inte minst anordnas FN-loppet för andra gången av Stockholms FN-förening, där några från ungdomsansvarigträffen och jag deltog! Stockholms FN-förening fick ihop ca 45 000 kr för FN-förbundets kampanjinsamling till Skolmat blir kunskap, inte illa!

IMG_6943

Alla fina deltagare (och jag) från helgen som förhoppningsvis tar med sig massor med verktyg och energi ut till FN-föreningarna

Tack för en grym helg!
/Martin

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera