Hjälp Pakistan

Översvämningarna i Pakistan är de värsta som drabbat landet på över 80 år.

Över 20 miljoner människor har drabbats av översvämningarna. Många vägar och broar har totalförstörts och det gör hjälparbetet extra svårt. Människor har förlorat sina hem, deras boskap har drunknat och marken de odlat har förstörts. Barn är särskilt utsatta. Bristen på mat, rent vatten och dålig hygien leder till undernäring, diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner.

FN finns på plats och hjälper människor att få tak över huvudet, rent vatten, mat och mediciner.

Svenska FN-förbundet har startat en insamling till förmån för de översvämningsdrabbade i Pakistan. Nu kan även du hjälpa till genom att samla in pengar i din lokalförening eller på din skola. Vi kan skicka bössor till dig som du kan använda till att samla in pengar till dom drabbade. Pengarna skickas vidare till FN:s livsmedelsprogram, WFP, som finns på plats och som gör allt de kan för att nå ut med mat till människor.
Hör av dig om du vill veta mer om hur du kan hjälpa till.

Du kan också bidra genom att SMS:a ordet FN till 72 909, ge en gåva direkt på hemsidan eller via plusgiro 90 00 79-5, märk betalningen ”katastrof”.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera