Sofia: Lär dig mer om fred, säkerhet och nedrustning

”Färre människor dör i väpnade konflikter i dag än vid kalla krigets slut, bland annat tack vare fler fredsfrämjande insatser.i Fredsfrämjande insatser ger hela 75 procent större chans för länder att fortfarande vara i fred fem år efter en intern konflikt””

”Försvarsmaktens satsning sedan 1998 på internationella fredsfrämjande uppdrag har ännu inte resulterat i fler soldater i internationell tjänst. Under de senaste åren har utlandsstyrkan tvärtom varit mindre än under vissa perioder på 70- och 90-talen”

” I december 2010 fanns totalt 98 638 poliser, militärobservatörer och soldater i FN-ledda insatser. Det land som bidrar med mest personal till dessa insatser är Pakistan, ett land som hamnade på tionde plats när kollapsade stater – failed states – rankades nyligen. Därefter kommer Bangladesh, Indien, Nigeria, Egypten, Nepal, Jordanien, Rwanda, Ghana och Uruguay. Det första europeiska landet på listan är Italien på plats 16. Sverige hittar vi på 73:e plats av 118″

Mer om detta kan du läsa här: http://www.fn.se/rikskonferensen  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera