Sofia: Nytt om utveckling

Den globala uppvärmningen minskar skördarna i flera länder, enligt en studie gjord av Stanford University och Columbia University i USA. Under perioden 1980 till 2008 som studien undersökt har temperaturerna stigit snabbt i många av världens viktigaste jordbruksområden. Undantaget USA, ett faktum som forskarna inte kan förklara. Men i nästan hela Europa, stora delar av Asien och på vissa håll i Afrika och Sydamerika har temperaturen ökat sedan 1980 och därmed även riskerna med extremt heta sommardagar. Växter är mycket känsliga för höga temperaturer framför allt om det är varmt när växterna blommar.

Samtidigt skriver FAO i en rapport som presenteras bara några dagar senare att omkring 1,3 miljarder ton mat slösas bort eller slängs varje år. Det motsvarar ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen. Detta tillsammans med markant stigande matpriser bidrar till att minska livsmedelstryggheten i världen. Vi i den rika världen slänger 222 miljoner ton mat varje år. Det är nästan lika mycket som all mat som produceras i Afrika söder om Sahara.

www.faonorden.se/start.asp?sida=12866

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera