Sofia: Två övningar som man kan använda i klassrummet om FN

Introduktionsövningar för att skapa en bra atmosfär och låta dem fundera på vad FN är

• Be dem utifrån hur de sitter föreställa olika saker tillsammans i grupp gestalta olika saker (såsom bil, hus, traktor, häst, björn) under tystnad. När de har gjort detta fråga dem vad som var viktigt under denna övning? Berätta att samarbete är väldigt viktigt och det är just därför FN-finns.

• Ge varje grupp en bit snöre och be dem göra någonting som symboliserar FN för dem.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera