Årets ref. grupp: Linda Eriksson

Lite allmän information

19 år, läser sista året på omvårdnadsprogarmmet i Falköping. Till hösten kommer jag förmodligen att börja studerar på mittuniversitetet i Östersund. Jag är medlem i Falköpings FN förening.

Om du fick en miljon, vad skulle du göra då?

Om jag fick en miljon så skulle jag hjälpa till att bygga brunnar eller en skola i Afrika och samtidigt passa på att resa runt i Afrika!

Om du fick resa var du ville imorgon, var skulle du resa?

Om jag fick resa vart jag ville i morgon så skulle jag rest till undervattens hotellet på Fiji !

Varför är FN bra?

Jag tycker FN är bra för att det jobbar med så viktiga frågor som rör alla människor i världen!

Vilka FN-frågor tycker du är viktiga?

Jag tycker att Millenniemålen är väldigt viktiga. Men även frågor som rör mänskliga rättigheter är viktigt!

Vad har du gjort tidigare som är FN-relaterat

Jag har valt att göra mitt projektarbete i trean om FN och röj en min där jag har informerat och samlat in pengar till röj en mina. Jag har bland annat haft temadag, insamling av pengar, utställning på bibiloteket osv.

Jag har också deltagit i en studieresa till Bosnien och Kroatien där vi kollade på röjda och oröjda minfält. Denna resan fick jag möjlighet att åka med på efter att jag varit med och startad ”operation minröjning” på skolan, där alla elever samlade in 150 kr var som vi skänkte till röj en mina.

Vad innebär det för dig att vara med i ref. gruppen?

Att vara med i ref. gruppen för mig innebär väldigt mycket nya erfarenheter och en chans att påverka.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera