Årets ref.grupp: Mika Metso

Ålder: 21 år,
Medlem i: Stockholms FN-förening

Om du fick en miljon, vad skulle du göra då?

Om jag fick en miljon så skulle jag nog använda den största delen av pengarna till att resa eller studera utomlands.

Om du fick resa var du ville imorgon, var skulle du resa?

Jag skulle resa till Sydafrika. För jag har aldrig varit där och det skulle vara spännande att uppleva landet som kommer att vara värd för Afrikas första fotbolls VM i sommar.

Varför är FN bra?

FN är den enda organisationen i världen där nästan alla världens länder är medlemmar och vars mål är att bevara fred och främja utveckling. Därför är organisationen en så viktig samlingspunkt för alla människor som vill vara med och gemensamt arbeta för en bättre värld.

Vilka FN-frågor tycker du är viktiga?

Alla frågor inom FN är viktiga. Men utvecklingsfrågor och särskilt de åtta millenniemålen är enligt mig framför allt väldigt viktiga. För dessa frågor fokuserar på utveckling och ökad välfärd. Mätbara och tidbundna utvecklingsmål som de åtta millenniemålen är även det främsta sättet att kunna kräva resultat från de makthavare i världen som lovat att uppnå dessa mål.

Vad har du gjort tidigare som är FN-relaterat?

Jag har tidigare varit aktiv som millenniemålsambassadör vilket innebar att jag bland annat åkte runt till skolor och arbetsplatser för att informera om de åtta millenniemålen.

Vad innebär det för dig att vara med i ref. gruppen?

Genom att vara med i referensgruppen hoppas jag kunna bidra till att öka intresset bland främst unga för FN-förbundet och göra det lättare att förstå vad förbundet arbetar med.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera