Eva är här och hälsar på

Eva Brattander är den som är ansvarig för Skolmat blir kunskap här på förbundet. Hon är faktiskt en före detta ungdomssekreterare och vi har kommit fram till att vi har varit på samma UNg-läger i 2001! Häftigt, eller hur?
Idag är hon vår gästbloggare och detta är vad hon har att säga till alla er:

Ladda inför millenniemålstoppmötet & välkommen ref. gruppen

2010 är ett viktigt och spännande år för millenniemålen. Visserligen är varje år viktigt, men i september är det dags för FN:s toppmöte om de viktiga målen i kampen mot fattigdomen. Uppmaningarna om att världens ledare inte får ge upp har äntligen, men sakta, börjat spridas i andan att vi vet att vi kan och måste göra mer.

Toppmötet är ett tillfälle vi inte får missa när det gäller att få världens ledare att ta målen på större allvar. De måste mycket högre upp på världens agenda. Prioritering och handling nu! Allt annat är en skam med tanke på förutsättningarna. Utmaningarna som återstår är som vi alla vet mycket stora. Låt oss därför ta årets tillfälle i akt och använda de möjligheter till påtryckning som ett toppmöte öppnar upp för; i allt från mediasynlighet till påverkan av politiker. Låt inte världens ledare komma undan med att inte göra vad de lovat i fattigdomsbekämpningen.

Dessutom: välkommen nya referensgruppen av ungdomar. Hoppas ni vill vara en del i millenniemålsarbetet. All handlingskraft behövs.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

2 reaktion på “Eva är här och hälsar på

Kommentera