Mika från REF-gruppen berättar om FN-rollspel

Efter att världens ledare misslyckades med att komma överens om underlaget för ett nytt klimatavtal i Köpenhamn har många opinionsbildare haft en nästan pessimistiskt inställning till att ett nytt klimatavtal någonsin skall kunna åstadkommas. Det finns åsikter om att de rika och fattiga länderna i världen är alldeles för oense om vilka krav som skall gälla och att eftersom världens ledare misslyckades under COP-15 då förväntningarna var så stora, så finns det inga förutsättningar i framtiden för att ett nytt klimatavtal skall kunna uppnås.

Jag tror inte på dessa påståenden om att vi aldrig kommer att bevittna ett nytt klimatavtal. Sanningen är att det inte finns några statschefer i världen som kan blunda för klimathotet, för det är ett globalt problem. Däremot oroas jag, som många andra, av att byråkrati och oenigheter kommer att försvaga eller försena det nya klimatavtalet. För det finns inte någon mer tid till de koloniala fasoner vi kunde bevittna i Köpenhamn där industriländerna satt i ett hörn och utvecklingsländerna i det andra hörnet. Ett globaltavtal kan endast uppnås genom ett globalt samarbete och detta kräver att alla länder sitter och diskuterar vid samma bord.

Möjligtvis hade världens ledare behövt göra en studieresa till Jakobsbergs gymnasium nu i mars. För det var då eleverna från gymnasieskolorna SAMgymnasiet, Upplands Bro och Tyresö samlades för att i två dagar medverka i ett FN-rollspel. Under detta möte var även klimatfrågan överst på agendan och delegaterna diskuterade frågan i tre olika utskott som bestod av klimat och migration, klimat och vatten och klimat och fattigdom.

Visst uppkom det laddade diskussioner om bland annat Kyotoprotokollet och vilka länder som borde ta störst ansvar i klimatfrågan. Men i slutändan lyckades ändå utvecklingsländerna tillsammans med de industrialiserade länderna enas om en resolution där konsekvenserna av klimatförändringarna framlades och en grund för ett nytt klimatavtal uppnåddes.

Jag som satt som ordförande för detta FN-rollspel förundrades över hur väl dessa elever hade förstått konsekvenserna av nutida och framtida klimatförändringar. Samtidigt som jag även funderade på hur lång tid det kommer att ta innan våra riktiga statschefer kommer att kunna komma överens om ett avtal som de delegater som samlades på Jakobsbergsgymnasiet lyckades med. Tiden är verkligen inte på vår sida och världen behöver ett väsentligt och globalt klimatavtal redan 2010. Kom ihåg dock att det lönar sig inte att vara en pessimist och tänka på gamla misslyckanden utan man måste vara optimistisk och istället tänka på nya möjligheter. Det var det som delegaterna på FN-rollspelet gjorde och det var därför de också lyckades.

Mika Metso
Ref. gruppen

Hitta fler bilder liknande denna på Svenska FN-förbundets mötesplats

Vill du lära dig mer om FN-rollspel? Här hittar du mer information. http://www.fn.se/skola/fn-rollspel/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera