Sonay: En dag sa Dag:

”Vi bör se Förenta Nationerna för vad det är – ett visserligen ofullkomligt men oumbärligt verktyg för nationerna i arbetet på en fredlig utveckling mot en rättvisare och tryggare världsordning.”F.d. generalsekreterare Dag Hammarskjöld
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera