Sonay: Flicka

Förhoppningsvis känner ni alla till FN-förbundets kampanjer Skolmat blir kunskap och Röj-en-mina. 
Nu äntligen har vi lanserat vår nya kampanj som heter Flicka

På många håll i världen utsätts flickor och unga kvinnor för massor av diskriminering. I många kulturer anses flickor vara mindre värda än pojkar och i fattiga familjer är det ofta just flickor som nekas skolgång, hälsa och skydd.

När flickor får tillgång till information och utbildning påverkas hela samhället i en positiv riktning. FN-förbundet vill med kampanjen Flicka öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.

I kampanjen Flicka samarbetar vi med FN:s befolkningsfond, UNFPA, som arbetar för att alla kvinnor, män och barn ska kunna leva med god hälsa och lika möjligheter. UNFPA:s huvudområden är reproduktiv hälsa, jämställdhet och befolknings- och utvecklingsstrategier. Insamling som sker genom Flicka kampanjen kommer stödja UNFPA:s arbete inom områdena reproduktiv hälsa och jämställdhet i Etiopien, Kongo, Kambodja och Afghanistan.

I kampanjen Flicka samarbetar FN-förbundet också med Kongos FN-förbund i deras arbete med att utbilda flickor i mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati. De mänskliga rättigheterna kränks dagligen i Kongo och flickor är i synnerhet utsatta. Därför är det viktigt att öka flickors kunskaper och göra det möjligt för dem att göra sin röst hörd och förbättra sin situation.

Läs mer om vår nya kampanj här.

Om du går på en FN-skola eller är medlem i en FN-förening kan du söka bidrag för att göra en lokal aktivitet kopplad till kampanjen Flicka. Vad sägs om att t.ex. ordna en konsert, utställning, filmkväll, tipsrunda, teaterföreställning, temadag eller något annat skoj för att uppmärksamma flickor och flickors rättigheter! Hör av dig om du är intresserad av att engagera dig!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera